Інтернет-конференція на тему: «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Питання – відповіді для інтернет – конференції з питання «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

 Добрий день! Скажите кто должен платить налог на недвижимость, в какие сроки  и  за какой период его надо уплатить?

Платить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, должны как физические, так и юридические лица, которые являються собственниками жилой и нежилой недвижимости.

В этом году налог уплачивается за 2015 год. Уплатить налог физические лица должны в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления – решения. А юридические лица  платят налог на недвижимость авансовими взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.

 

Хто повинен сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо власники володіють частками  об’єктів житлової нерухомості?

 

Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

У випадку, коли об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Як визначитись, чи відноситься нерухомість до об’єктів житлової нерухомості?

Відповідно до п.п. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єкти житлової нерухомості — будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Зідно із п.п. 14.1.129.1 п.п. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 ПКУ будівлі, віднесені до житлового фонду поділяються на такі типи:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку — частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах — ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

Садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків (п.п. 14.1.129.2 п.п. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку(п.п. 14.1.129.3 п.п. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Чи необхідно юридичній особі подавати податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо об’єкт нерухомості не є об’єктом оподаткування  таким податком?

Якщо суб’єкт господарювання є власником житлової та/або нежитлової нерухомості та має документальне підтвердження віднесення даного об’єкта до категорій, визначених п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України, то такий суб’єкт господарювання звільняється від обов’язку подавати податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Скажіть, будь ласка, яка нерухомість відноситься до об’єктів  нежитлової нерухомості?

Відповідно до п.п. 14.1.129 Прим. 1 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі — допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

Розкажіть, які об’єкти нерухомості не є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно?

Відповідно до п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями не є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

Розкажіть, будь ласка, як розраховується податок за нерухоме майно, розташоване у м.Харкові?

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Платники – фізичні особи у 2016 році сплачуватимуть податок за житлову та нежитлову нерухомість за 2015 рік за ставками та з використанням пільг минулого року.

Під пільгу в Харкові підпадають квартири площею 120 кв.м., будинки – 120 кв.м., для різних типів об’єктів житлової нерухомості сумарно 240 кв.м. Для нежитлової нерухомості пільга не встановлена.

Ставка податку за 1 кв. м загальної площі для об’єктів житлової нерухомості – 2%  від мінімальної заробітної плати, а для  нежитлової нерухомості — 0,1 – 1%. Мінімальний розмір заробітної плати станом на 1 січня 2015 року — 1218 грн. на місяць, тому ставка податку за житлову нерухомість — 24 грн. 36 коп. за 1 кв. м, а за нежитлову – від 1 грн.22 коп.  до 12грн. 18 коп.

Крім того, якщо квартира  знаходиться  у власності двох або більше осіб, то площа квартири ділиться пропорційно  для оподаткування.

Наприклад, квартира має площу 150 кв.м. та двох власників 50х50. Сума поділена на двох складає 75 кв.м. Відповідно податок на нерухомість за квартиру не сплачується.

Юридичні особи сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2016 році за поточний рік Ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,  яка знаходиться у власності юридичних осіб, встановлюється рішеннями сільських, селищних, міських рад або ради об’єднаних територіальних общин в залежності від місця розташування(зональності) та типів таких об’єктів нерухомості в розмірі, який не перевищує 3% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Если я не получил квитанцию об уплате налога на недвижимость, можно ли подойти в налоговую, чтобы проверить надо ли мне его уплатить?

Вы можете подойти в териториальный орган ГФС по месту регистрации с пакетом первичных документов на недвижимость и провести сверку на месте.

Чи подається юридичною особою декларація за новостворений об’єкт нежитлової нерухомості?

Юридичною особою – платником податку щодо новоствореного об’єкта як нежитлової, так і житлової нерухомості, декларація подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на таку нерухомість.

Яка подається податкова декларація (звітна, звітна нова, уточнююча) з податку на нерухомість, за новостворений об’єкт нерухомості при переході права власності протягом року?

Якщо платник податку має у власності декілька об’єктів житлової нерухомості на територіях різних сільських (селищних) рад, що належать до одного адміністративного району (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості за КОАТУУ різні), то він подає до одного контролюючого органу декларації, окремо по кожному коду КОАТУУ (кількість поданих декларацій буде відповідати кількості кодів КОАТУУ).

Якщо суб’єкт господарювання вперше подає декларацію за новостворений об’єкт нерухомості та звітує за рік, у полі «Тип декларації» зазначає «Звітна».

Якщо перехід права власності на новостворений об’єкт оподаткування відбувся до 20 лютого, а звітну декларацію вже подано, то до закінчення граничного терміну її подання у полі «Тип декларації» зазначає «Звітна нова». При переході права власності на об’єкт оподаткування після закінчення граничного терміну подання декларації (після 20 лютого звітного року) протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт подається декларація з типом «Уточнююча».

Якщо місцева рада не прийняла рішень про встановлення ставок, чи необхідно сплачувати податок на нерухомість?

У разі якщо місцева рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.  Тобто, якщо місцева рада не прийняла рішення про встановлення ставок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мінімальною ставкою такого податку є «0» відсотків.

Я придбав у 2015 році нерухомість по договору купівлі – продажу, але у мене немає свідоцтва на право власності. Чи сплачується податок на нерухомість?  Якщо податок сплачується, то з якого періоду?

Податок на нерухомість за придбаний об’єкт нерухомості по договору купівлі-продажу, на який не видано свідоцтво про право власності, сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Чи буде фізична особа притягатись до відповідальності за несплату податку на нерухомість, якщо контролюючий орган не надіслав ППР про сплату податку?

Платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми грошового зобов’язання, яка розраховується контролюючим органом. Платник податків несе відповідальність лише за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому Податковим кодексом. Тобто, якщо контролюючий орган не надіслав ППР про сплату податку — не буде узгодженого грошового зобов’язання, відповідно, особа не може бути притягнена до відповідальності за несплату податку на нерухомість. Разом з тим, згідно норм Податкового кодексу, ППР вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його надіслано на останню відому адресу її місцезнаходження з повідомленням про вручення. Коли пошта не може вручити, вважаються врученим у день, зазначений поштовою службою із зазначенням причин невручення.

 

Интернет-конференция на тему: «Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка»

Свєтош18 августа 2016 на сайте Харьковского регионального фонда поддержки предпринимательства с 11.00 до 12.00 состоится Интернет — конференция  заместителя начальника ГУ ДФС в Харьковской области Светош Натальи Васильевны на тему: «Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка».

Первая годовщина работы Консалтингового центра при Харьковской областной службе занятости

reformi-ukrayini-u-2016-

3 августа 2016 года в помещении Харьковского областного центра занятости состоялось празднование по случаю годовщины Консалтингового центра, в котором приняла участие директор ХРФПП — Лухина Ксения Александровна.
Лухина К.А.  поздравила работников Центра с первой годовщиной и отметила, что Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства уже не один год плодотворно сотрудничает с Центром занятости в сфере образовательных услуг, кроме того, представители ХРФПП принимают участие в заседаниях комиссии по вопросам одноразовой выплаты помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности.
Сотрудники ХРФПП также постоянно сотрудничают непосредственно с Консалтиноговим центром, где предоставляют заявителям информацию о деятельности Фонда и возможности получения финансовой поддержки.
В мероприятии также принимали участие представители других организаций, которые сотрудничают с Консалтиноговим центром на постоянной основе, такие как: Департамент по повышению конкурентоспособности региона ХОГА, Государственной фискальной службы в Харьковской области, Территориальной государственной инспекции Украины по вопросам труда в Харьковской области, издательства «Фактор», консалтиногового центра «София», тренинговой компании «SV Trade», благотворительной организации «Каритас Харьков» и предприниматели, которые непосредственно пользуются услугами Консалтиногового центра.
Справка: Харьковский Консалтинговый центр был основан 3 августа 2015 с целью обеспечения условий развития предпринимательских инициатив и самозанятости населения, а также предоставление сопровождения по вопросам органзации и осуществления предпринимательской деятельности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма підтримки малого та середнього бізнесу Європейським банком реконструкції та розвитку

P1270505

27 июля 2016 года представители ЕБРР провели бизнес-встречу с руководителями малого и среднего бизнеса Харьковской области, в рамках которой проведена презентация вариантов сотрудничества малого и среднего бизнеса с ЕБРР.

В ходе мероприятия присутствующие смогли узнать о возможностях, преимуществах и перспективах использования консалтинговых услуг ЕБРР для развития своего бизнеса.

Также следует отметить, что в текущем году при содействии ЕБРР планируется создание Центров содействия малого и среднего бизнеса специальных институций, которые будут функционировать в 15-ти областных центрах Украины и в том, числе на территории города Харькова.

 

Справочно:

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) (www.ebrd.com), акционерами которого является 64 страны и две международные организации, поддерживает развитие рыночной экономики и демократии.

Грантовую поддержку малому и среднему бизнесу в Украине ЕБРР предоставляет с 2010 года. В рамках грантовой поддержки ЕБРР помогает малым и средним предприятиям привлекать высококвалифицированных консультантов, способных качественно трансформировать их бизнес, и предоставляет гранты для частичной компенсации оплаты услуг консультантов.

За пять лет ЕБРР предоставил грантовую поддержку более чем 600 малым и средним предприятиям Украины на сумму более 8400000 евро.

Финансирование обеспечивается Европейским Союзом, правительствами США и Швеции.

Результаты проектов через год после их завершения: 60% украинских малых и средних предприятий увеличили свой доход на 76%; 52% — увеличили количество сотрудников на 32%.

Предпринимателям раскрыли секреты успешного маркетинга

IMG1093

15 июня, при организации Харьковского регионального фонда поддержки предпринимательства, состоялся уникальный семинар в форме мастер-класса на тему: «Создание уникального торгового предложения — как привлечь клиентов и обойти конкурентов».
Коучем данного мероприятия выступил Денис Стариченко, который имеет за спиной большой опыт создания и продвижения Интернет-проектов различной направленности.
Во время мастер-класса присутствующие предприниматели при помощи практических заданий смогли определить основные желания, ожидания, потребности и предпочтения своих потенциальных клиентов.
На основе полученных результатов, приглашённый эксперт продемонстрировал на отдельном примере, как создать уникальное торговое предложение.

Применение на практике подобных приемов позволяет увеличить объемы продаж товаров или услуг, а также выйти на новый сегмент рынка.

Состоялся семинар для предпринимателей Харьковского района

P1270349

Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства совместно с Департаментом экономики и международных отношений Харьковской областной государственной администрации начали серию выездных семинаров для представителей малого и среднего бизнеса районов и городов Харьковской области.

Так, при поддержке руководства Харьковской райгосадминистрации и Харьковского районного совета, 17 мая 2016 года состоялась встреча с субъектами хозяйствования Харьковского района в формате бизнес-семинара.

В качестве эксперта выступил ведущий специалист в юриспруденции, юрисконсульт компании «ДОН ЮСТ» Вегера Юрий Викторович.

Во время мероприятия представители бизнеса и местных громад ознакомились с актуальными аспектами и нововведениями трудового и налогового законодательства в 2016 году.

Кроме этого, присутствующие имели возможность задать отдельные вопросы ведения собственного бизнеса и получить квалифицированный ответ.

Как отметила директор фонда Ксения Лухина, именно в Харьковском районе сосредоточены самый предпринимательский потенциал и деловая активность в области, поэтому именно с этого района мы решили начать разъяснительную работу среди субъектов хозяйствования. Ведь каждый предприниматель должен свободно ориентироваться в правовых аспектах и нюансах  ведения бизнеса, а также осознавать важность не уклонения от уплаты налогов, поскольку именно эти поступления в местные бюджеты направляются на развитие объектов и инфраструктуры территории, где мы живем.

P1270215

Подводим итоги уникального образовательного курса для предпринимателей области B-School: «Школа развития управленческих компетенций», который закончился 12 мая 2016 года.
Во время курса, состоявшего из 4-х занятий, слушатели имели возможность в интерактивной форме ознакомиться с основными лидерскими компетенциями, принципами воздействия, сущностью эмоционального интеллекта, циклом управления персоналом, моделью ситуационного лидерства, особенностями верной постановки задач своим подчиненным, видами мотивации, а также научиться применять стратегическое мышление для планирования дальнейшей своей деятельности.
По итогам данного курса предприниматели получили необходимые управленческие навыки с помощью специальных упражнений, дискуссий и решение ситуационных задач.
Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства выражает огромную благодарность своим постоянным партнерам компании Bi-Vers, настоящим профессионалам в сфере бизнес-консультирования Таран Наталии и Ковалевской Алле.
Отдельный весомый вклад в обеспечении проведения данного курса сделал Департамент экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации.

Принципы влияния. Эмоциональный интеллект

P1270101

21 апреля прошло второе занятия в рамках специального курса B-School: «Школа развития управленческих компетенций» на тему: «Принципы влияния. Эмоциональный интеллект».

В ходе этого занятия, которое проводила директор консалтинговой компании Bi-Vers Наталия Таран, были подробно рассмотрены основные составляющие эмоционального интеллекта.

На практической части, участники были поделены на 3 команды, перед которыми стояла задача, используя методы и тонкости эмоционального влияния, убедить других присутствующих принять решение в их пользу.

Таким образом, слушатели курса научились правильно применять те или иные эмоции для достижения желаемой цели, а также убеждать людей в своей правоте.

Школа развития управленческих компетенций

14 апреля стартовал наш новый уникальный образовательный курс B-School: «Школа развития управленческих компетенций».

В рамках первого занятия, которое проводила директор консалтинговой компании Bi-Vers Наталия Таран, были рассмотрены основные лидерские компетенции, которыми должен обладать успешный руководитель.

Во время занятия, которое проходило в форме интерактивной дискуссии, участники были поделены на команды, которые коллегиальным образом должны были принимать определенные решения и выполнять поставленные задачи.

Во втором блоке занятия, группам необходимо было решить ситуационную задачу, направленную на развитие концептуального интеллекта.

Занятия такого рода способствуют раскрытию потенциальных лидерских качеств и развитию логического мышления.

Информационно-консультативная поддержка комплексного развития бизнеса

  Інформаційно-інфраструктурна підтримка комплексного
розвитку бізнесу