Интернет-конференции

IMG_3963

Інтернет-конференція на тему: «Декларування доходів громадян та податкова знижка» за участю  начальника відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб, податків з громадян та самозайнятих осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Харківській області Васильєвої Ірини Костянтинівни .

Початок конференції  18  квітня 2017 року об  11:00, тривалість — 1 година.
Всі питання проходять попередню модерацію.

Питання №1: Для отримання податкової знижки необхідно також подати декларацію до 1 травня (Олена)?

Відповідь: Для реалізації права на податкову знижку за 2016 рік платник податку має право заповнити та подати до податкової інспекції за місцем реєстрації декларацію про майновий стан і доходи до кінця 2017 року, тобто до 31 грудня.

Питання №2: Я являюсь ФОП на 3  группе и учусь у аспирантуре на контракте, могу ли я претендовать на какие-либо налоговые льготы (налоговый кредит) и как я могу это сделать(Махаил)?

Відповідь: Если мы правильно поняли ваш вопрос, речь идет о налоговой скидке. Порядок ее предоставления установлен ст.166 Налогового кодекса. Налоговая скидка применяется к доходам, полученным в виде заработной платы. Физические лица – субъекты хозяйственной деятельности, получающие доходы от предпринимательской деятельности, не имеют права на налоговую скидку относительно таких доходов. Если предприниматель является одновременно наемным работником и получает заработную плату, он может воспользоваться правом на налоговую скидку исключительно к заработной плате.

Питання №3: Может ли человек, работая репетитором не открывать ФОП, а работать в формате «независимой профессиональной деятельности», какие налоги и отчисления он должен уплачивать и в каком формате?

Відповідь: Согласно ст.168 Налогового кодекса  плательщик налогов, получая доходы от других лиц, которые не являются налоговыми агентами, обязан их задекларировать, подав в налоговую инспекцию по месту регистрации  декларацию  по итогам отчетного года.

К таким доходам относятся и доходы, полученные от предоставления репетиторских услуг. С общей годовой суммы полученного дохода плательщиком самостоятельно исчисляет налог на доходы физических лиц по ставке 18 процентов и военный сбор по ставке 1,5 процента.

Срок подачи декларации до 1 мая, налоговые обязательства следует уплатить до 1 августа.

Питання №4: У мене є депозитний рахунок, на якому зберігаються кошти, за користування якими  банк нараховує відсотки. Чи потрібно, в такому випадку, подавати річну декларацію (Андрій)?

Відповідь: У Вашому випадку, банк при нарахуванні доходу у вигляді відсотків зобов’язаний самостійно нарахувати, утримати та перерахувати до бюджету суму податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18  % та військового збору за ставкою 1,5 %. Вам, як платнику податків відповідно до п. 179.2 ст. 179  Податкового кодексу подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік не потрібно, оскільки банк є податковим агентом і вся процедура щодо утримання та перерахування податку покладена на нього відповідно до п. 168.1 ст.168 Податкового кодексу.

Питання №5: У 2016 році при нотаріальному посвідченні договору продажу квартири було сплачено податок за ставкою 5% та 1,5% військового збору. Чи необхідно подавати річну податкову декларацію (Євген)?

Відповідь: Відповідно до відповідно до п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи від операцій з продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок.

Питання №6: Чоловік подарував мені автомобіль. Чи зобов’язана я відображати такий дохід в річній податковій декларації про майновий стан і доходи (Каріна)?

Відповідь: Фізичні особи – платники податку, що одержали дохід у вигляді спадщини (подарунку), який згідно із Кодексом оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані включати вартість (суму) такої спадщини (подарунку) до складу загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але за умови відсутності інших підстав для подання декларації (п. 179.2 ст. 179 ПК).

Питання №7У минулому році банк анулював борг по частково погашеному кредиту. Чи включається до оподаткованого доходу сума такого боргу (Анатолій)?

Відповідь: Податковим кодексом України передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо  у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у 2016 р.- 689 грн).
Кредитор зобов’язаний повідомити платника податку — боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації (пп. 164.2.7 ст 164 ПК), граничний строк подання якої – 3 травня 2017 року.
Слід також зазначити, що крім податку на доходи фізичних осіб (18%) необхідно сплатити військовий збір за ставкою 1,5%. Термін сплати цих платежів – до 1 серпня 2017 року.

Питання №8: Коли буду подавати декларацію, чи зможу розраховувати на допомогу від органу ДФС (Надія)?

Відповідь: Кожен громадянин згідно п. 179.10 ст.179 Подакового кодексу має право отримати безоплатні послуги із роз’яснення щодо порядку заповнення нової податкової декларації про майновий стан і доходи та допомогу при її заповненні в органі ДФС за місцем податкової адреси платника податків.

При цьому орган ДФС забезпечують платників податків бланками декларації безоплатно.

Питання №9: Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання  громадянами декларації?

Відповідь: Відповідно до ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення № 8073-Х неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, – тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені ч. першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ця відповідальність не розповсюджується на випадки добровільного подання декларації (у т.ч. при реалізації права на податкову знижку).

Питання №10: Я отримую другу вищу освіту. Чи є у мене право на податкову знижку (Єгор)?

Відповідь: Відповідно до пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн., у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року – 1929 грн. у звітному році.

Здобуття другої вищої освіти є складовою вищої освіти. Тому для компенсації її вартості платник податку має право включити такі витрати до податкової знижки з урахуванням обмежень, встановлених пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу

Питання №11: Читав, що метою декларування доходів фізичних осіб є не тільки сплата податку до бюджету, а й можливість скористатися правом на податкову знижку, зокрема щодо витрат понесених на лікування. Чи можна отримати таку знижку декларуючи доходи за 2016 рік (Василь Іванович)?

Відповідь: Норма пп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу щодо права на податкову знижку за витратами, понесеними для компенсації вартості платних послуг з лікування, відповідно до п. 1 розділу XIX Податкового кодексу набирає чинності з 1 січня року, що настає за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування. На сьогодні такий закон не прийнято, а отже, платники податків не мають можливості на отримання податкової знижки за вищезазначеними витратами.

Питання №12: Чи необхідно декларувати дохід, отриманий із джерел за межами України (Максим)?

Відповідь: У разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку, який зобов’язаний до 3 травня (включно) 2017 року подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та до 1 серпня 2017 року сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва висловлює вдячність Ірині Костянтинівні  за участь у проведені Інтернет-конференції та всім відвідувачам сайту, за активну участь! Сподіваємось у подальшому на плідну співпрацю! Бажаємо гарного дня!!!

Станьте первым комментатором!