История создания, миссия и задания

Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва (далі — Фонд) створений у липні 1999 року згідно розпорядженню голови Харківської облдержадміністрації на виконання Указу Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 12.05.98 р. № 456. Фонд є некомерційною, неприбутковою організацією.

Метою діяльності Фонду є створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу в Харківській області шляхом забезпечення фінансово-кредитної, методичної, освітньої та організаційної підтримки підприємців Харківщини.

Основними завданнями Фонду є:

 • ​інформаційно-консультативна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва та об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;
 • розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інформаційно-консультаційних центрів, тощо);
 • сприяння залученню доступних фінансово-кредитних, матеріально-технічних та інвестиційних ресурсів для малого та середнього бізнесу Харківщини;
 • сприяння підвищенню рівня кваліфікації кадрів ведення бізнесу та конкурентоспроможності підприємців Харківщини шляхом організації та проведення освітніх та інформаційних заходів (круглих столів, семінарів, майстер-класів, тощо);
 • сприяння розвитку міжрегіонального та міжнародного бізнес-співробітництва;
 • сприяння розвитку соціального підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу.

Діяльність Фонду спрямована на побудову ефективної системи підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва Харківської області. Поставлені завдання досягаються шляхом надання цільової фінансової допомоги на поворотній основі (позика) і безповоротній основі (грант) в рамках регіональної програми розвитку малого підприємництва в Харківській області, надання інформаційних, консультаційних послуг, аналізу профінансованих програм і проектів, їхній інформаційний супровід і контроль за ефективним, цільовим використанням бюджетних засобів.

Сьогодні особливу увагу ми приділяємо організації безкоштовних консультаційно-освітніх заходів. У 2011 р. розпочато реалізацію комплексної освітньої програми для підприємців «Школа малого бізнесу», у рамках якої проводилися практичні семінари, майстер-класи у форматі «Лабораторія успіху» та Інтернет-семінари для підприємців та тих, хто бажає розпочати власну справу.

Усього за 2011 рік у рамках комплексної освітньої програми «Школа малого бізнесу» було підготовлено та проведено 40 заходів, які відвідало понад 3000 осіб.

Фонд співпрацює з органами державної влади й місцевого самоврядування в розробці й реалізації соціально-економічних програм, в організації та проведення семінарів і «круглих столів» для підприємців.

За період з 1999 р. по 31.12.2011 р. з бюджету Харківської області на виконання регіональних програм і утримання Фонду було надано 3 467,657 тис. грн. У 2004 — 2006 р.р. фінансування з обласного бюджету не здійснювалося. Діяльність ХРФПП відбувалася за рахунок коштів, які надходили від повернень по раніше виданим позикам.

Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва за період з 1999 р. по 31.12.2011 р. на конкурсній основі було профінансовано 66 проекти на поворотній (позика) і безповоротній основі (грант) на загальну суму 1 972, 814 тис.грн. з них:

 •  на безповоротній (грантовій) основі профінансовано 29 проектів на загальну суму 351, 241 тис. грн. (з них 15 проектів — створення Бізнес-центрів на загальну суму 193 941 грн.; профінансовано 3 проекти організації інвалідів на суму 62 350, 00 грн.);
 •  на поворотній основі (позика) профінансовано 37 проектів на загальну суму 1 621, 573 тис. грн. (з них 3 проекти — організації інвалідів на суму 53 000,00 грн.)

Всього повернено позичальниками по раніше виданим позикам – 766, 200 тис. грн.

​Цільова фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі надавалась з коштів, що надходили з обласного бюджету та коштів, від повернень по раніше виданим позикам.

ХРФПП відслідковує цільове використання та ефективність профінансованих у 2007-2009 р.р. проектів (позик та грантів), перевіряє фінансову звітність, контролює виконання робіт організаціями, що одержали фінансову допомогу.

В рамках профінансованих проектів на безповоротній основі за період 1999-2009 р.р. було створено 14 бізнес-центрів у районах Харківської області: Дергачівському, Шевченківському, Чугуївському, Борівському, Харківському, Печеніжському, Балаклійському, Первомайському, Сахновщинському, Лозівському, Валківському, Золочівському. На жаль, деякі з раніше профінансованих бізнес-центрів в умовах кризи 2009 р. призупинили свою діяльність.

У 2007-2008 р.р. для створення 6 бізнес-центрів у районах Харківської області (Балаклійській, Первомайський, Сахновщинський, Валківський, Золочівський, м. Харків) громадськім організаціям було надано матеріально-технічну допомогу із основних засобів Фонду у формі офісного комплекту – набору офісної меблі та офісної техніки:

 •  комплекти офісних меблів – 6 шт.;
 •  комп’ютери – 11 шт.;
 •  копіювальна техніка – 11 шт.

В 2011 – 2012 роках в рамках «Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки» було профінансовано 5 проектів на зворотній основі на загальну суму 841,7 тис. грн.

В 2011 році розроблений та запущений офіційний сайт Фонду, на якому можна отримати всю необхідну інформацію щодо ведення власної справи, консультації, знайти партнерів та інвесторів, презентувати себе, обговорити нагальні проблеми розвитку бізнесу, ознайомитися з анонсом заходів Фонду та подіями, які вже відбулися.