Кредитование предпринимателей

kreditovanie-predprinimateley

Умови використання коштів бюджету для кредитування інвестиційних бізнес-планів підприємців

Порядок

використання коштів обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва на зворотній основі під бізнес-плани проектів на 2012–2015 роки

1. Загальна частина

1.1. Порядок використання коштів обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва на зворотній основі під бізнес-плани проектів на 2012 – 2015 роки (далі – Порядок), визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для мікрокредитування в рамках Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 16 червня 2011 року № 172-VІ (далі – кошти обласного бюджету).

1.2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

Одержувачем коштів обласного бюджету є Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва (далі – Фонд).

1.3. Кошти обласного бюджету використовуються для надання фізичним та юридичним особам, що є суб’єктами малого підприємництва відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва і Україні» (далі – суб’єкти малого підприємництва), мікрокредитів для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, придбання техніки, обладнання, інноваційних та енергозберігаючих технологій, будівництва і реконструкції виробничих приміщень, надання послуг, у тому числі у сфері сільського зеленого туризму.

1.4. Надання коштів обласного бюджету суб’єктам малого підприємництва здійснюється шляхом конкурсного відбору на зворотній основі під бізнес-плани.

 

 1. Порядок проведення конкурсу

 2.1. Для організації роботи, пов’язаної із проведенням конкурсного відбору, утворюється конкурсна комісія, до складу якої входять представники Харківської обласної державної адміністрації, Фонду, Харківської обласної ради та представники громадськості.

2.2. Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації своїм наказом затверджує персональний склад конкурсної комісії, призначає голову та секретаря конкурсної комісії.

2.3. Конкурсна комісія своїм рішенням, за необхідності, може залучати експертів для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсного відбору бізнес-планів проектів.

2.4. Терміни проведення конкурсного відбору визначаються наказом директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

2.5. Фонд на підставі наказу директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації про терміни проведення конкурсного відбору готує оголошення про проведення конкурсного відбору для отримання суб’єктом малого підприємництва мікрокредиту.

Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється Фондом у друкованих засобах масової інформації та мережі Інтернет                      (на сайті www.kharkiv.biz.ua) не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня проведення конкурсного відбору. У друкованих засобах масової інформації публікується скорочений варіант повідомлення, який повинен містити термін проведення конкурсного відбору, посилання на сайт, на якому розміщені детальні умови конкурсного відбору, та телефон для довідок.

У мережі Інтернет (на сайті www.kharkiv.biz.ua) розміщується офіційний повний текст оголошення, який обов’язково має містити:

термін проведення конкурсного відбору;

умови проведення конкурсного відбору, визначені в цьому Порядку у пунктах 2.6. – 2.18.;

кінцевий термін подання заявок із відповідними документами;

адресу, за якою приймаються документи;

телефон для довідок.

2.6. Мікрокредити не надаються суб’єктам малого підприємництва, які:

1) є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених законодавством України;

3) здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним із основних видів діяльності;

5) визнані банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство або проводиться санація;

6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

7) надали явно недостовірні відомості та документи для отримання мікрокредиту;

8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

9) стосовно яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів;

10) отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився.

2.7. Учасники конкурсного відбору протягом терміну, визначеного в оголошенні для подачі документів, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заявку на участь у конкурсному відборі суб’єктів малого підприємництва на отримання мікрокредитування для реалізації бізнес-планів відповідно до форми, зазначеної в Додатку 1 до цього Порядку (у двох екземплярах);
 • бізнес-план проекту, розроблений відповідно до структури, зазначеної у Додатку 2 до цього Порядку (у трьох екземплярах);
 • копії установчих документів: рішення про створення юридичної особи, установчий договір (за наявності), статут або положення – для юридичних осіб;
 • копії документів юридичної особи про призначення директора та головного бухгалтера (для юридичних осіб);
 • витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • копію довідки про взяття на облік платника податків (ф. № 4-ОПП);
 • рішення засновників (власників) про отримання кредиту та про надання застави (для юридичних осіб);
 • копії чинних кредитних договорів (якщо такі укладені);
 • копію контракту з директором або довідку від засновників, що контракт не укладався – для юридичних осіб;
 • копії фінансової звітності за попередній рік та за останній звітний період (Форма № 1 «Баланс» та Форма № 2 «Звіт про фінансові результати», за наявності) – для юридичних осіб;
 • копію податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи, підприємця, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 № 1688, за попередній рік та за останній звітний період – для фізичних
  осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, що застосовують спрощену систему оподаткування;
 • копію податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 № 1688, за попередній рік та за останній звітний період – для юридичних осіб, що застосовують спрощену систему оподаткування;
 • довідку відповідних територіальних органів Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
 • копії паспортів реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших обов’язкових платежів (або копії сторінок паспортів із відміткою про наявність у такої особи права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших обов’язкових платежів) директора та головного бухгалтера – для юридичних осіб;
 • копію паспорта, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших обов’язкових платежів (або копію сторінки паспорта з відміткою про наявність у такої особи права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших обов’язкових платежів) – для фізичної особи — підприємця;
 • копії документів, що підтверджують речові права на майно та їх обтяження у разі обтяження прав на майно, для укладання договору застави.

Уся документація подається за підписом керівника та головного бухгалтера (для юридичних осіб) або за підписом фізичної особи — підприємця, засвідчена печаткою юридичної особи або фізичної особи — підприємця (за наявності), за виключенням документів, які не видаються суб’єктом малого підприємництва.

2.8. У випадку оголошення претендента переможцем конкурсного відбору він зобов’язаний надати до конкурсної комісії оригінали документів, зазначених у пункті 2.7. цього Порядку.

2.9. Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку заявок на участь у конкурсному відборі суб’єктів малого підприємництва для отримання мікрокредиту за формою, наведеною в    Додатку 3.

2.10. Документи, подані не в повному обсязі або з порушенням вимог цього Порядку, не реєструються та повертаються суб’єктам малого підприємництва із зазначенням причин їх повернення.

2.11. Реєстрація або повернення документів конкурсною комісією проводиться в день їх подання суб’єктом малого підприємництва.

2.12. Журнал реєстрації повинен бути прошнурований, пронумерований і засвідчений печаткою Фонду.

2.13. При прийомі секретарем поданих документів один екземпляр заявки з реєстраційним номером повертається претенденту.

2.14. Під час вивчення документів, поданих суб’єктами малого підприємництва для отримання мікрокредиту, конкурсна комісія має право,                  за необхідності, здійснювати перевірку достовірності наданої інформації.                        У разі виявлення недостовірної інформації або якщо документи                                 не відповідають вимогам цього Порядку, Комісія приймає рішення про відхилення заявки суб’єкта малого підприємництва на участь у конкурсному відборі, про що протягом п’яти робочих днів письмово повідомляє його із зазначенням мотивів відхилення.

2.15. Визначення переможця здійснюється на закритих засіданнях конкурсної комісії у присутності більшості її членів відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.                У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

2.16. Основними критеріями під час визначення переможців конкурсного відбору є:

 • строк окупності проекту, викладеного в бізнес-плані;
 • обсяг прибутку та рентабельність виробництва;
 • кількість додаткових робочих місць, які планується створити, та витрати на створення одного такого місця;
 • відповідність проекту пріоритетам, визначеним у Програмі сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011 – 2015 роки;
 • виробництво продукції на експорт;
 • впровадження інноваційних технологій, у тому числі у сфері енергозбереження;
 • спрямованість на вирішення екологічних проблем;
 • збільшення обсягу виробництва продукції в розрахунку на 1 гривню залучених бюджетних коштів;
 • прогнозоване збільшення обсягу надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Указані критерії оцінюються в сукупності.

2.17. Переможцями конкурсного відбору визнаються претенденти, які запропонували найкращі умови для реалізації проектів.

2.18. Крім переможців конкурсна комісія визначає резервних кандидатів на отримання мікрокредиту в кількості не більше половини від кількості переможців. У випадку якщо переможці конкурсного відбору надали недостовірну інформацію, протягом установленого конкурсною комісією строку не уклали договір застави або порушили інші умови надання мікрокредиту, унаслідок чого договір з ними не був укладений або був розірваний, резервні кандидати можуть бути визнані переможцями конкурсного відбору окремим рішенням конкурсної комісії.

2.19. Конкурсна комісія може рекомендувати претендентів для участі в програмах та конкурсах інших фондів та організацій, а також кредитування у фінансових установах.

2.20. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою, секретарем та іншими присутніми на засіданні членами комісії.

2.21. Комісія протягом п’яти робочих днів із наступного дня після прийняття рішення письмово інформує всіх суб’єктів малого підприємництва, які подали заявки на участь у конкурсному відборі, про результати конкурсного відбору.

 

 1. Порядок надання мікрокредиту

На підставі рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсного відбору Фонд, відповідно до вимог чинного законодавства України, укладає з переможцями конкурсного відбору договір безвідсоткової позики та договір застави майна, яке надається учасником у заставу як забезпечення зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів.

3.2. Мікрокредит у формі безвідсоткової позики надається у національній валюті України в розмірі від 25 до 50 тис. грн. строком до 1 року, від 50 до      200 тис. грн. – строком до 2 років. Виплата першої суми повернення позики – не пізніше 6 місяців з моменту перерахування загальної суми мікрокредиту Управлінням Державної казначейської служби України у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області на поточний рахунок суб’єкта малого підприємництва – переможця конкурсного відбору.

 1. Порядок надання мікрокредитів переможцям конкурсного відбору

4.1. Кошти, що передбачені в обласному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, перераховуються Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації головному розпоряднику коштів – Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

4.2. Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації перераховує кошти на відкриті реєстраційні рахунки загального та спеціального фонду Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва в Управлінні Державної казначейської служби України у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області.

4.3. Для перерахування коштів обласного бюджету суб’єкту малого підприємництва Фонд подає територіальному органу Державної казначейської служби України платіжне доручення та договір безвідсоткової позики. Перерахування бюджетних коштів здійснюється на поточні рахунки суб’єктів малого підприємництва, відкриті в банківських установах.

4.4. Суб’єкт малого підприємництва повертає бюджетні кошти, отримані у вигляді безвідсоткової позики, на спеціальний рахунок Фонду, відкритий у банківській установі.

4.5. Фонд перераховує до спеціального фонду обласного бюджету кошти, повернуті суб’єктами малого підприємництва по раніше наданих кредитах за рахунок коштів обласного бюджету.

 

 1. Звітність та контроль

5.1. Фінансова звітність про використання коштів обласного бюджету складається і подається в установленому порядку Фондом до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

5.2. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання коштів обласного бюджету, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

5.3. Відповідальність за цільове використання коштів обласного бюджету, що надходять для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, покладається на суб’єктів малого підприємництва, які одержали    мікрокредити, — Фонд та Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

5.4. Контроль за використанням коштів, передбачених для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації та Фондом покласти на Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

 

                                                                 Додаток 1

             до Порядку використання коштів

       обласного бюджету, що виділяються

     для мікрокредитування суб’єктів малого      

   підприємництва на зворотній основі під

   бізнес-плани проектів на 2012 2015 роки,

                                                             затвердженого рішенням від 30 серпня 2012 року 483-VI

(XV сесія скликання)

 

Реєстраційний номер  
Дата реєстрації  
Підпис секретаря комісії  

  ЗАЯВКА на участь у конкурсному відборі суб’єктів малого підприємництва на отримання мікрокредитування для реалізації бізнес-планів Прошу допустити _____________________________________________(повна назва суб’єкта малого підприємництва__________________________________________________________________або П.І.Б. фізичної особи — підприємця)до участі в конкурсі на отримання мікрокредиту суб’єктом малого підприємництва.

 Загальна інформація про бізнес-проект

Назва бізнес-проекту  
Мета отримання мікрокредиту  
Загальна кошторисна вартість реалізації бізнес-проекту, грн.  
Очікуваний розмір мікрокредиту, грн.  
Розмір власного внеску заявника, грн.  
Плановий термін повернення мікрокредиту, місяців  
Планова кількість додаткових робочих місць, шт.  
Витрати на створення одного такого місця, грн.  
Планова рентабельність проекту  
Строк окупності проекту, місяців  
Прогнозований обсяг прибутку, грн. (на рік)  
Виробництво продукції на експорт ТАК НІ
Впровадження інноваційних технологій, у тому числі у сфері енергозбереження ТАК НІ
Спрямованість на вирішення екологічних проблем ТАК НІ
Планове збільшення (приріст) обсягу виробництва продукції (надання послуг) після реалізації проекту, грн.  
Планове збільшення (приріст) обсягу надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) після реалізації проекту, грн.  

 Відомості про заявника:

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця
  
Скорочене найменування юридичної особи (за наявності)
 
Керівник заявника (найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)
 
Місцезнаходження заявника
 
телефон   факс  
e-mail   сайт  
Форма власності
 
Види діяльності за КВЕД (спочатку основний)
 
Ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ
 
Банківські реквізити
 
Дата і номер запису про державну реєстрацію
 
Повне найменування органу державної реєстрації
 
Відомості про органи управління та їх склад, посадових осіб та їх повноваження (для юридичних осіб)
 
  ТАК НІ
Чи має заявник податкову заборгованість та/або заборгованість перед Пенсійним фондом України?     
Чи має заявник прострочену заборгованість з виплати заробітної плати?    
Чи знаходиться заявник у стані санації/ліквідації/процесі банкрутства?    
Чи отримує заявник фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами?    
Якщо так, то за якими?
Чи отримує заявник фінансову допомогу за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій?    
Якщо так, то від яких?
Чи накладений арешт на рахунки заявника?    
Чи має заявник прострочену заборгованість за кредитами?    
Чи відбуваються на даний час судові розгляди щодо заявника?    
Наявність нерухомого майна заявника    
Наявність цінного рухомого майна заявника    
Фінансовий стан заявника c стабільний c задовільний c незадовільний
Кількість найманих працівників, осіб  
Прогнозований щорічний дохід, грн.  
Прогнозована середня заробітна плата, грн.  
Сукупний дохід за попередній рік, грн.  
Період знаходження на ринку, років  
                     

  Керівник    ___________  _______________________                               (підпис)                               (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                       

___________   _______________________

    (підпис)                              (ініціали та прізвище)

 

 Перший заступник

голови обласної ради                                        О. Олешко

 

                                                                           Додаток 2

                     до Порядку використання коштів

                 обласного бюджету, що виділяються

             для мікрокредитування суб’єктів малого      

              підприємництва на зворотній основі під

         бізнес-плани проектів на 2012 – 2015 роки,

         затвердженого рішенням від30 серпня 2012 року № 483-VI                    

                         (ХV сесія VІ скликання)

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА БІЗНЕС–ПЛАНУ

 

 

РОЗДІЛ

ОПИСОВА ЧАСТИНА
Резюме бізнес-плану ·     мета бізнес-плану;

·     основна ідея;

·     потреба у фінансах та їх призначення;

·     основні клієнти;

·     напрями роботи;

·     характеристика галузі;

·     відмінності бізнесу («ноу-хау» тощо);

·     приклади — витяги з головних фінансових пропозицій

Продукт (послуга) ·     опис;

·     специфіка продукту чи послуги;

·     опис технології та підтвердження потрібної кваліфікації;

·     наявність ліцензії (патентних прав);

·     майбутній потенціал продукту

Аналіз ринку ·     основні споживачі;

·     конкурентне середовище, сильні та слабкі сторони конкурентів;

·     сегмент ринку, який охоплює діяльність;

·     перспектива ринку

План маркетингу ·     методи забезпечення конкурентоспроможності продукту;

·     механізм ціноутворення;

·     методи стимулювання продажу

План виробництва ·     розташування приміщень;

·     обладнання;

·     джерела постачання основних матеріалів та обладнання, гарантії їх стабільності;

·     схема збуту продукції (надання послуг);

·     співпраця з субпідрядними організаціями

Організаційний план ·     стисла характеристика основного персоналу;

·     організаційна структура;

·     оплата праці, стимулювання персоналу;

·     дані про партнерів, акціонерів, пайовиків, співвласників, їх відповідальність за результати діяльності

Обсяг та джерела потрібних коштів ·     сума залучених і власних коштів;

·     джерела надходження залучених коштів

Оцінка ризиків ·     SWOT – аналіз;

·     перелік та аналіз можливих ризиків;

·     оцінка можливостей появи нових технологій та альтернативних стратегій;

·     заходи для зменшення ризиків

Фінансовий план ·     собівартість;

·     очікуваний прибуток;

·     розрахунки витрат;

·     план руху грошових коштів;

·     розрахунок точки беззбитковості;

·     прогноз обсягу продажу

 

 

 

 

Перший заступник голови обласної ради                                                                               О.Олешко

  Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
1
АКТУАЛЬНІ ГРАНТИ, СТИПЕНДІЇ, 
ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ
Міжнародний Фонд «Відродження»
http://www.irf.ua/grants/contests/konk_prov_zhur_roz/
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС  “ПРОВЕДЕННЯ  ЖУРНАЛІСТСЬКИХ
РОЗСЛІДУВАНЬ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ” 
Журналістські  розслідування  –  це  жанр  журналістики,  найбільш
чутливий  до  незалежності  від  бізнесу  та  позапартійності.  Наявність
незалежного  фінансування  одна  з  важливих  умов  довіри  до
результатів розслідування.
Саме  тому  Міжнародний  фонд  “Відродження”  з  року  в  рік  сприяє
незалежним професійним командам журналістів, які спеціалізуються на розслідуваннях, задля того,
щоб закріпити традицію постійного й якісного громадського контролю за діями влади.
Мета  конкурсу –  донесення  до  громадськості  об’єктивної  інформації  про  факти  корупції  через
підтримку журналістських розслідувань, як одного  з найефективніших  інструментів контролю над
діями влади.
Учасники  конкурсу: громадські  об’єднання  та  ЗМІ,  що  працюють  як  незалежні  агенції
журналістських розслідувань або в інший спосіб регулярно проводять журналістські розслідування
й публікують їх результати.
Розслідування можуть мати як національний, так  і регіональний / місцевий масштаб. У разі, якщо
проектна  пропозиція  буде  здійснюватися  на  регіональному  /  місцевому  рівні,  перевага  буде
надаватися  розслідуванням,  які  планується  проводити  на  території  Одеської,  Львівської  та
Дніпропетровської областей.
Пріоритети конкурсу (перелік орієнтовний і не є вичерпним):
  розслідування корупційної діяльності одного чи декількох органів публічної влади;
  розслідування тіньових зв’язків влади та бізнесу;
  забезпечення постійного правового супроводу діяльності апліканта у сфері журналістських
розслідувань;
  оприлюднення результатів антикорупційних журналістських розслідувань.
Аплікаційна форма
Проектні  пропозиції  з  додатками  слід зареєструвати  на  сайті  фонду,  скориставшись  сервісом
“Електронний конкурс”. Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або
.pdf.  Максимальний  розмір  кожного  із  додатків  до  проектної  пропозиції  не  може
перевищувати 2,5 Mb.
 
Deadline – 28 березня 2016 року.
 
до 500 000
гривень
 
28 березня
 
Українська
 
ГО, ЗМІ Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
2
Карітас України
www.caritas-ua.org
«Карітас  України»  відкриває  новий  проект  «Підтримка
підприємців  з  числа  внутрішньо  переміщених  осіб»  в
Донецькій  і  Луганській  областях,  підконтрольних  Україні,
Запорізької,  Полтавської,  Сумської  та  Харківської  областях,
передає ІА «Вчасно».
Якщо ви переселенець і бажаєте відкрити або відновити свою справу,
ви можете подати заявку на конкурс в розмірі 10.000, 15.000, 20.000 і
25.000 гривень.
Заявки приймаються з 15 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року включно. Заявки, надіслані
пізніше, розглянуті не будуть.
Прийом заявок здійснюється:
1) В он-лайн режимі, за допомогою відправки по електронній пошті на адресу:
caritas-lh@yandex.ru 
2) У регіональних офісах «Карітас України» на паперових носіях:
Харківська область: г. Харьков, ул. Гоголя 7;
Форму  заявки  можна  отримати  в  паперовому  вигляді  в  будь-якому  регіональному  офісі  «Карітас
України» або завантажити на сторінці в
Facebook: https://www.facebook.com/caritas.ukraine.kharkiv 
ВКонтакте:https://vk.com/caritas_ukraine_kharkiv
Deadline – 31 березня 2016 року.
 
ХОГО «Асоціація приватних роботодавців»
 БФ «БО «Станция «Харьков»»
https://docs.google.com/document/d/1K6mwt7PT
G0BxaKOkCvOcgZCCkcbf2Cd1bB9tqnKuuU/edit?pref=2&pli=1 
Стартував  конкурсний  відбір  бізнес-ідей  у  рамках  проекту
«Новий  відлік»  який  реалізується  за  фінансової  підтримки
Міжнародного фонду «Відродження».
Партнер проекту: Харківський обласний центр зайнятості.
Мета  проекту:  забезпечення  можливості  влаштування   та
відновлення  гідного життя у Харкові  та області, надання позитивного
прикладу  для  інших  вимушених  переселенців  та  учасників  АТО  та
членів  їх родин. Зниження напруженості на ринку праці Харківського
регіону, шляхом підвищення самозайнятості серед ВПО, учасників АТО
та членів  їх родин,   створення нових робочих місць завдяки розвитку підприємництва. Діяльність
постійного «Центру підтримки підприємницьких ініціатив» для бізнесу в місті та регіоні.
 
від 10 000 до
25 000 грн.
 
31 березня
 
Російська
 
ВПО
 
Від 30 000 до
80 000 грн.
 
5 квітня
 
Українська
 
ВПО, учасники
АТО або члени їх
родин Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
3
Участь  у  проекті   мають  право  брати:  внутрішньо-переміщені  особи  з  Криму,  Донецької  та
Луганської областей, учасники АТО або члени їх родин. 
Гранти будуть розподілені наступним чином:
  5 проектів отримають по 30 000 грн. на закупівлю обладнання та основних фондів.
  5 проектів отримають по 50 000 грн. на закупівлю обладнання та основних фондів.
  5 проектів отримають по 80 000 грн. на закупівлю обладнання та основних фондів.
Фінансування надається у вигляді:  
  Закупівлі обладнання для виробництва товарів;
  Закупівля інструментів та обладнання для надання послуг;
  оренда  нежитлових  приміщень  (не  довше,  ніж  на  60  календарних  днів  з  дати  підписання
договору про надання благодійного гранту) для виробництва товарів та надання послуг; 
  забезпечення ресурсами для виробництва товарів та надання послуг; 
  купівля  франшизи  за  договором  комерційної  концесії  (франчайзингу)  з  відповідним
обладнанням; 
  придбання ліцензій  та дозволів  у разі,  якщо цього потребує  окремий  вид підприємницької
діяльності; 
Обов’язкові умови участі в проекті:
  наявність у пошукача життєздатної бізнес-ідеї, яку він планує реалізувати;
  проходження повного курсу тренінгового бізнес навчання;
  реєстрація  учасника  програми  як  фізичної  особи-підприємця/юридичної  особи  або  згода
здійснити таку реєстрацію у майбутньому (але до отримання фінансування).
Телефони для довідок:
БІ «Станція «Харків»  (068) 748-02-70
ХОГО «Асоціація приватних роботодавців» (068) 795-70-65, (099) 561 -92-87
Deadline – 5 квітня 2016 року.
 
Міжнародний Фонд ЮНЕСКО
http://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply
Міжнародний Фонд ЮНЕСКО з питань культурного розмаїття запрошує
міжнародні  організації,  неурядові  організації  та  представників
вразливих  до  суспільних  явищ  соціальних  груп  з  країн,  що
розвиваються подавати заявки на участь у грантовому конкурсі.
Фонд надає підтримку  тим напрямами, які призводять до структурних
змін:
  впровадження  або  розробка  стратегії, яка  направлена  на
створення,  виробництво  та  доступ  до  різноманітних  форм
культурного  самовираження,  в тому  числі  культурних  товарів,
послуг і заходів;
  зміцнення  відповідної  інституційної  інфраструктури,  в тому  числі  професійного  потенціалу,
для надання підтримки в розвитку в регіонах культурної сфери.
Якщо у вас виникли технічні питання надсилайте листа на адресу: support-creativity@unesco.org
Deadline – 15 квітня 2016 року.
 
100 000 доларів
 
15 квітня
 
Англійська,
Французька
 
Державні
установи, НУО Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
4
Львівська освітня фундація
Фонд Джинджер
https://www.facebook.com/groups/894989123904545/ 
Програма  підтримки  дітей  сиріт  та  дітей  у  складних  життєвих
обставинах Львівської освітньої фундації створена за підтримки фонду
Джинджер  і  діє  на  теренах  України  понад  10  років.  Метою  Фонду  є
підтримка дітей, батьки яких померли, і дітей, покинутих батьками, які
не здатні чи не зацікавлені дбати про них.
Фонд Джинджер підтримує організації (не підтримує фізичних осіб
та державні структури), які реалізують такі види проектів:
  будівництво  дитячих  будинків  сімейного  типу  та  центрів  для
покинутих дітей,
  проекти, що допомагають сиротам  та/або покинутим дітям у державних сиротинцях,
  проекти, які спрямовані на превентивну роботу з дітьми та сім’ями у СЖО.
Фонд надає перевагу проектам, що впроваджуються у віддалених регіонах (сільська місцевість або
Східна та Південна Україна).
Середній грант для проекту по опіці державних установ, ДБСТ та  інших структур, де проживають
діти-сироти, становить 2000 – 5000 доларів США.
Середній показник для будівельних проектів 10 000 – 25 000 доларів США.
Фонд  Джинджер  не  є  цільовий  недоторканий  капітал  (ендавмент).  Це  добровільна  щорічна
індивідуальна пожертва. Ми не знаємо, чи ми отримаємо пожертву наступного року, саме тому ми
просимо  організації  взяти  це  до  уваги  при  фінансовому  плануванні  на  майбутнє.  Відповідно,
гранти,  будуть  надаватися  максимально  на  однорічну  програму  і  покриватимуть  менше,  ніж  усю
необхідну  для  проекту  суму.  Намір  полягає  у  тому,  щоб  підтримати  сталий  проект  та  уникнути
залежності отримувача від очікування наступного гранту.
Для участі в конкурсі потрібно зареєструватись тут http://goo.gl/forms/uNt9byrJKb
Заявки  на  участь  в  конкурсі  просимо  відправляти  на  електронну
скриньку: lef.socialprojects@gmail.com
 
Deadline – 25 квітня 2016 року.
 
 Від 10 000 до
25 000 доларів
 
25 квітня
 
Українська
 
НУО Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
5
Hackathon Bridge
http://hackathonbridge.com/ 
Hackathon Bridge 2.1  — конкурс  інноваційних проектів, спрямований
на підтримку молодих,  творчих  та  активних  людей  з Польщі, України
та Молдови, щоб допомогти їм зробити свої ідеї реальними.
Активні  та  креативні  зможуть  отримати  фінансування  та  менторство
свого проекту, запропонувавши інноваційну ідею в одній з трьох сфер
(можна пропонувати ідеї для двох чи трьох сфер одразу):
  Бізнес
  Суспільство
  Культура
Інноваційні  проектні рішення  в  сфері  Бізнесу,  Соціуму  та  Культури  можуть  отримати  фінансову
підтримку з грантового бюджету в розмірі 45 000 євро.
Взяти  участь  в  конкурсі  зможуть молоді люди до 35 років,  які  створять  команди,  учасником  якої
буде принаймні 1 представник будь-якої з 2-х названих країн (Польща+Україна, Україна+Молдова,
Молдова+Польща). Команди матимуть можливість відвідувати наші підготовчі тренінги з управління
проектами в трьох країнах.
Deadline – 30 квітня 2016 року.
 
Міжнародний Фонд «Відродження»
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_rozvitok_mistsevoi_demokratii_vazhliva_skladova_refor
mi_mistsevogo_samovryaduvannya/ 
Програмна ініціатива “Демократична практика”
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС  “РОЗВИТОК  МІСЦЕВОЇ  ДЕМОКРАТІЇ  –
ВАЖЛИВА  СКЛАДОВА  РЕФОРМИ  МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ”
Мета конкурсу –  посилення  спроможності  членів  територіальних
громад  міст,  сіл  та  селищ  реалізовувати  передбачені  законодавством
України  форми  безпосереднього  народовладдя  на  місцевому  рівні
(ОСНи,  загальні  збори  членів  територіальних  громад  за  місцем
проживання, місцеві  ініціативи,  громадські  слухання  тощо) як важливої  складової децентралізації
та реформи місцевого самоврядування.
Учасники конкурсу:
До  участі  у  конкурсі  запрошуються  громадські  організації,  громадські  спілки,  органи
самоорганізації населення та благодійні фонди, які мають:
  статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні;
  щонайменше трирічний досвід практичної роботи у сфері розвитку місцевої демократії;
  спроможність  впроваджувати  грантові  проекти  та  звітуватися  за  ними  (включаючи
фінансове звітування).
Вітається  здійснення  проектної  діяльності  у  співпраці  з  органами  місцевого  самоврядування,
коаліції  з  іншими  громадськими  організаціями,  організаціями  аналітичного,  експертного
 
45 000 євро
 
30 квітня
 
Англійська
 
Молоді люди до
35 років
 
До 380 000
гривень
 
4 травня
 
Українська
 
НУО Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
6
спрямування,  органами  самоорганізації  населення  (у  тому  числі  з  інших  адміністративно-
територіальних одиниць України).
Перевагою будуть користуватися учасники конкурсу, які вже мають досвід успішного виконання у
попередні роки проектів із розвитку місцевої демократії за підтримки МФВ.
Пріоритети конкурсу:
Проектна  пропозиція  має  передбачати  підтримку  діяльності  регіональних/місцевих  Ресурсних
центрів  із  питань  розвитку  місцевої  демократії,  на  базі  яких  може  здійснюватися  наступна
діяльність (наведений перелік не є вичерпним):
  аналіз  стану  регламентації  та  розвитку  форм  місцевої  демократії  в  межах  обраної  для
діяльності Ресурсного центру території, в тому числі в контексті проведення децентралізації
та  реформи  місцевого  самоврядування,  з  метою  виявлення  прогалин  у  нормативній
регламентації місцевої демократії;
  розробка,  публічне  обговорення  та  лобіювання  проектів  місцевих  нормативно-правових
актів,  які  передбачатимуть  покращення/створення  умов  для  розвитку  та  реалізації  форм
місцевої  демократії  (статути  територіальних  громад,  положення  про  певні  форми  місцевої
демократії,  зміни  до  них,  цільові  програми  сприяння  розвитку  громадянського  суспільства
тощо);
  надання  зацікавленим  членам  територіальних  громад,  ініціативним  групам,  інститутам
громадянського  суспільства  правової  допомоги,  консультативних,  інформаційних,
методичних,  організаційних  та  інших  видів послуг  у процесі реалізації ними передбачених
законодавством України форм безпосереднього народовладдя на місцевому рівні, в т.ч. при
взаємодії  із  органами  місцевого  самоврядування  та  їх  посадовими  особами,
правоохоронними органами, судовими органами тощо;
  допомога  із  самоорганізацією  та  залученням  до  активного  громадського життя  внутрішньо
переміщених осіб відповідних територіальних громад;
  навчання  членів  територіальних  громад  використанню  інструментів  місцевої  демократії
(зокрема, щодо відстоювання прав на їх застосування), громадського контролю і т.д.;
  сприяння  розвитку  ОСНів  та  місцевих  ініціатив,  особливо  на  рівні  сіл/селищ  у  контексті
проведення  адміністративно-територіальної  реформи  та  практичної  реалізації  положень
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», зокрема у населених
пунктах, на території яких не розташовані органи місцевого самоврядування;
  розвиток/запровадження системи  інформування, комунікації та поширення кращого досвіду
(історій успіху) серед місцевих громад через ЗМІ, Інтернет, нові медіа.
Аплікаційна форма
Проектні  пропозиції  з  додатками  слід зареєструвати  на  сайті  фонду,  скориставшись  сервісом
“Електронний конкурс”. Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або
.pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5
Mb.
 
Deadline – 4 травня 2016 року.
 
 
 
 
 
 Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
7
Global Good Fund Fellowship
http://www.globalgoodfund.org/fellowship-program/
Global Good Fund Fellowship, це 15-місячна програма, яка розрахована
на  підтримку  молодих  лідерів  та  соціальних  підприємців  по  всьому
світу. Global  Good  Fund  інвестує  в  новаторів,  представляє  до  них
керівників,  які  будуть  їх  наставниками,  будуть  давати  оцінку  їх
керівництву, знань в певних секторах і цілеспрямованості фінансів.
Програма стажування складається з таких елементів:
  360 MIRROR;
  план розвитку лідерства;
  коучинг;
  щорічний саміт;
  цільових фондів;
  робота з експертами.
Молоді підприємці отримають грант в розмірі 10,000 $ на розвиток свого підприємства.
Вимоги до кандидатів
У програмі можуть брати участь кандидати, які:
  демонструють лідерство і потенціал;
  прагнуть досягнення соціального впливу і націлені на значні соціальні зміни;
  підприємства, яким керує підприємець не менше 1 року;
  готовий до навчання — прагне вдосконалення і готовий на співпрацю;
  є активними лідерами та вміють працювати зі своєю командою;
  підприємство  є,  або  буде  фінансово  стійким  (50%  бюджету,  або  навіть  більше  становить
дохід);
  не старші 40 років (більш старшим кандидатам слід обґрунтувати своє бажання брати участь
у програмі).
Процес подачі заявки складається з 4 етапів:
  Попереднє анкетування.  Дедлайн 1 червня 2016.
  Запис короткого відео. Дедлайн 20 червня 2016.
  Письмова  частина,  в  якій  слід  описати  керівництво  підприємством,  написати  про
підприємство, і його соціальний вплив. Дедлайн 20 липня 2016.
  Двогодинний віртуальний візит разом з командою Global Good Fund. Жовтень 2016.
 
Deadline – 1 червня 2016 року.
 
 
10 000 доларів
 
1 червня
 
Англійська
 
підприємці Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
8
Посольство Німеччини в Україні
http://www.kiew.diplo.de/contentblob/4710722/Daten/6206924/pdf_Kleinstprojekte_Merkblatt_2016.p
df
Посольство  Німеччини  в  Україні  щороку  надає  підтримку
мікропроектам, спрямованим на поліпшення умов життя бідних верств
населення.
У  співпраці  з  ініціативами  громадянського  суспільства,  за  умови
надання ними власного внеску, за минулі декілька місяців у державно-
суспільному  секторі  були  профінансовані,  зокрема,  такі  заходи:
встановлення  ефективної  опалювальної  системи,  повний  ремонт
пральної кімнати, облаштування сенсорного приміщення для дітей, які
страждають аутизмом, тощо.
В  2016  році  Посольство  підтримуватиме  різні  проекти  шляхом  надання  пропорційного
фінансування.
Важливе  зауваження:  Організації  (об’єднання,  установи)-  заявники  з  Харківської,
Дніпропетровської,  Донецької,  Луганської  та  Запорізької  областей  подають  свої  заявки  у
Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина 49005 Дніпропетровськ просп. Карла
Маркса, 1, офіс 301 тел.: +38 (056) 732 14 20
Заявки (на вибір):
Projektantrag (Deutsch) [msword, 24.24k]
Application form (english) [msword, 22.83k]
Формуляр заяви (українською) [msword, 28.27k]
Deadline – 26 грудня 2016 року.
Посольство Сполучених Штатів Америки
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/mobile/uk/media.html
Програма Фонду розвитку українських ЗМІ – 2016
Посольство  Сполучених  Штатів  Америки  запрошує  незалежні  засоби
масової  інформаціїї  (друковані,  радіо,  телевізійні  та  електронні)
подавати  заявки  на  конкурс  Фонду  розвитку  українських
ЗМІ. Конкурс проходить на постійній  основі  і не має  кінцевого
терміну.
Мета програми:
Програма  «Фонд  розвитку  українських  ЗМІ»  адмініструється  Відділом
преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних
і  незалежних  ЗМІ  в  Україні  та  допомогу  українським  журналістам,  медіа-організаціям  і
недержавним організаціям, які працюють над проектами, пов’язаними з медіа.
 
 
 
8 000 євро
 
26 грудня
 
Українська,
англійська,
німецька
 
НУО
 
24 000 доларів
 
Постійно діючий
 
Англійська
 
ЗМІ Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
9
Основні вимоги програми:
Фонд  розвитку  українських  ЗМІ  приймає  заявки  від  незалежних  українських  ЗМІ  —  друкованих,
теле-,  радіо-  та  Інтернет-ресурсів.  Державні,  комунальні  або  партійні  ЗМІ  під  фінансування  не
підпадають. Програма також надає індивідуальні гранти журналістам та представникам українських
медіа,  незалежно  від  їхнього  статусу. Недержавні  організації можуть  претендувати  на  отримання
фінансування, якщо їхні проекти безпосередньо сприяють розвиткові українських медіа.
Максимальна  сума фінансування  становить 24  000  дол.  США.  Сума  гранту  залежить  від  обсягу
запланованої діяльності та періоду виконання проекту, який може тривати від 1 до 12 місяців.
Організації та ЗМІ заохочуються до пошуку джерел співфінансування від інших донорів.
Тематичні пріоритети загального конкурсу:
Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:
Підвищення якості журналістської освіти шляхом: 
  проведення практичних тренінгів для студентів факультетів журналістики;
  організації стажувань для студентів у провідних національних та регіональних ЗМІ;
  залучення студентів до міжрегіональних студентських обмінів; 
  відкриття та оновлення радіо-  і телевізійних тренінгових центрів, які функціонують на базі
факультетів журналістики;
  створення навчальних посібників для студентів факультетів журналістики.
Покращення професійних стандартів серед журналістів шляхом: 
  надання тренінгової допомоги молодим журналістам (від 1 до 3 років професійного досвіду);
  надання групових та  індивідуальних грантів на поїздки для журналістів з метою відвідання
міжнародних конференцій, семінарів та стажувань за кордоном;
  підтримки  проектів,  спрямованих  на  проведення  журналістських  розслідувань,  створення
аналітичних матеріалів та покращення якості новин.
Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа шляхом:
  сприяння  розвитку  свободи преси  та проведення моніторингу порушень професійних прав
журналістів, особливо на регіональному рівні;
  проведення  освітніх заходів для редакторів  та персоналу ЗМІ  з питань  законодавства, яке
забезпечує вільне та прозоре функціонування журналістики;
  впровадження у медіа-середовище новітніх технологій, в тому числі використання Інтернету
як  джерела  новин  та  інформації  та  створення,  або  оновлення  веб-сайтів  існуючих  ЗМІ  в
рамках ширших проектів.
  Сприяння  співпраці  між  ЗМІ,  неурядовими  організаціями  та  державними  інституціями
шляхом: 
  встановлення  відкритого  діалогу  між  ЗМІ,  недержавними  організаціями  та  урядовими
структурами через проведення спільних семінарів, робочих зустрічей і круглих столів;
  проведення тренінгів для представників урядових прес-служб;
  сприяння розвиткові міжрегіонального медіа-партнерства. 
Документи надсилати на: KyivMDF@state.gov 
Deadline – постійно діючий. Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
10
ПРООН
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/
ПРООН  в  Україні  запрошує  подавати  заявки  на  грантовий
конкурс  «Участь  організацій  громадянського  суспільства  у
впровадженні  нового  законодавства,  спрямованого  на
запобігання корупції».
Запрошення  до  участі  у  грантовому  конкурсі  має  на  меті  надати
кваліфікованим  українським  організаціям  громадянського  суспільства
(ГО)  інформацію  щодо  проекту  ПРООН  «Прозорість  і  доброчесність
публічного сектору» і проінструктувати заявників щодо запрошення до
участі  у  грантовому  конкурсі.  Запрошення  містить  опис  критеріїв
відповідності,  порядок  подання  проектних  пропозицій,  процес  відбору,  а  також  вимоги  щодо
оцінювання і моніторингу впровадження відібраних проектів. 
Антикорупційна  реформа  в  Україні  розпочалась  у  2014  році,  коли  було  прийнято  пакет
антикорупційного  законодавства,  до  якого  увійшов,  зокрема,  і  Закон  України  «Про  запобігання
корупції».  Саме  цим  законом  було  передбачено  створення  Національного  агентства  з  питань
запобігання  корупції  –  центрального  органу  виконавчої  влади,  уповноваженого  на  забезпечення
ведення  Єдиного  державного  реєстру  декларацій  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій
держави або місцевого самоврядування, перевірку декларацій та моніторинг стилю життя цих осіб,
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, та інші повноваження у сфері превенції.
У 2015 році закон набрав чинності, уряд України розпочав створення НАЗК. Залучення організацій
громадянського суспільства до усіх етапів становлення і робити НАЗК є вирішальним для успішного
функціонування  цього  органу.  Активність  громадських  організацій  на  усіх  рівнях  сприятиме
доукомплектуванню  керівного  складу  НАЗК,  повноцінному  запуску  цього  органу,  впровадженню
електронної  системи  декларування  та  розробці  регуляторної  бази  з  конфлікту  інтересів,
декларування активів  та оцінки корупційних ризиків.
Основні цілі цього грантового конкурсу: 
  Більш  активна  громадська  участь  і  ефективна  адвокація  створення  і  успішного
функціонування НАЗК
  Підвищення прозорості і підзвітності НАЗК і підвищення професійних навиків його персоналу
(  на  національному  і  регіональному  рівнях)  через  співпрацю  з
антикорупційною громадськістю;
  Посилення  моніторингових  спроможностей  громадських  організацій  для  проведення
громадського моніторингу впровадження антикорупційної реформи на регіональному рівні.  
Грантовий  конкурс  буде  впроваджуватися  в  рамках двох  лотів, перший  лот зосереджується  на
підтримці проектів,  що  діють  на  центральному  рівні, другий  – підтримка  проектів  на
регіональному рівні. 
Форми заявки можна отримати за адресою eti.ua@undp.org (ПРООН в Україні)
Deadline — заявки на конкурс приймаються з 25 січня 2016 р.
 
 
50 000 доларів
 
не вказано
 
Українська
 
ГО Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
11
Фонд демократії ООН
http://www.un.org/democracyfund/application-materials 
Фонд підтримує проекти, що сприяють посиленню ролі громадянського
суспільства,  підтримують  права  людини,  заохочують  участь  усіх
соціальних груп в демократичних процесах.
Проекти повинні працювати в одній з цих сфер:
  розвиток спільнот;
  верховенство права і права людини;
  інструменти знань (освіта);
  розширення прав жінок;
  участь молоді;
  ЗМІ та свобода інформації;
  посилення взаємозв’язку з урядом.
Стадії відбору
Електронна подача заявок 
Заявки приймаються за посиланням в період між 15 листопада та 31 грудня. Перед подачею заявки
необхідно ознайомитися з прикладом аплікаційної форми, FAQ, звіти щодо існуючих проектів. 
Приймаються лише проекти, подані через електронну форму.
Проекти повинні працювати в одній з цих сфер:
  розвиток спільнот;
  верховенство права і права людини;
  інструменти знань (освіта);
  розширення прав жінок;
  участь молоді;
  ЗМІ та свобода інформації;
  посилення взаємозв’язку з урядом.
За підсумками оцінювання буде визначено 200-300 проектів, що пройдуть у наступний раунд.
Після  затвердження  списку  Генеральним  секретарем  ООН,  укладається  договір  між  Фондом  та
заявником.  Лише  після  успішного  укладання  договору  та  затвердження  його  Контролером  ООН,
проект вважається таким, що фінансується Фондом. Ця остаточна стадія відбувається у вересні.
Deadline – постійно діюча
 
 
До 330 000 грн.
 
постійно діюча
 
Англійська,
французька
 
НУО,
міжнародних і
регіональних
міжурядових
організацій Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
12
Фонд досліджень та допомоги приватному сектору (FASEP)
http://www.economie.gouv.fr/ 
FASEP  «Дослідження»  –  фінансування  надається  для  проведення
техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) або технічної допомоги.
Умови:
Об’єкт – послуги з реалізації проектів розвитку, а саме:
  Проведення  технічно-економічного  обгрунтування,  складання
попередніх проектів, написання проектного завдання;
  Технічна підтримка підготовки та реалізації проектів.
Проекти,  що  можуть  фінансуватися:  Проекти  інфраструктури  в
рамках стратегій розвитку, що реалізуються органами місцевої влади,
та  до  яких  можуть  залучатися  французькі  підприємства  (виробники  обладнення,  інженери,
розробники, тощо)
Сектори:  громадський  транспорт  (трамваї,  метро,  потяги,  аєропорти),  охорона  навколишнього
середовища  (питна  вода,  очищення  каналізаційних  відходів,  управління  водними  ресурсами,
твердими  відходами,  проекти,  передбачені  Кіотським  протоколом),  енергетика  (зокрема,
відновлювана  енергетика  та  підвищення  енергоефективності),  охорона  здоров’я,
агропромисловість та іригація.
Бенефіціари: державні органи (центральний уряд, регіональна та міська влада, технічні агенції).
Принципи фінансування:  на  реалізацію проектів може  залучатися  додаткове фінансування  від
міжнародних  та  регіональних  фінансових  установ  (Світовий  банк,  ЄІБ,  ЄБРР,  інші)  та  за  умови
координації із Французькою Агенцією розвитку. До фінансування можуть також долучатися місцеві
підприємства та/або бенефіціар.
Обов’язкова  умова  –  85%  оплачуваних  послуг  за  рахунок  гранту  мають  становити  послуги
французьких підприємств (інженерні бюро, бюро досліджень, тощо)
Сума: 150 тис. – 600 тис. євро
 
 
FASEP  «Зелена  інновація»  –  фінансування  надається  на  реалізацію  інноваційних  проектів,
пов’язаних із охороною навколишнього середовища, та проектів сталого розвитку.
Умови:
Об’єкт – пілотні проекти «зелених» та інноваційних технологій з метою демонстрації ефективності
технології та її відповідності пріорітним потребам розвитку.
Проекти, що можуть фінансуватися: Проекти  інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що
реалізуються органами місцевої влади, та до яких можуть бути використанні французькі «зелені»
та інноваційні технології. Запропоноване рішення має бути інноваційним по відношенню до реалій
країни та її розвитку у відповідній галузі.
Бенефіціари: державні органи (центральний уряд, регіональна та міська влада, технічні агенції).
Принципи фінансування:  на  реалізацію проектів може  залучатися  додаткове фінансування  від
міжнародних  та  регіональних  фінансових  установ  (Світовий  банк,  ЄІБ,  ЄБРР,  інші)  та  за  умови
координації із Французькою Агенцією розвитку. До фінансування можуть також долучатися місцеві
підприємства та/або бенефіціар.
 
Від 150 000 до
600 000 євро
 
постійно діюча
 
Французька,
англійська
 
Органи місцевої
влади Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
13
Сума:  150  тис.  –  600  тис.  євро  (виключно  на  реалізацію  пілотного  проекту,  а  не  на  розробку
інновацій)
Процедура отримання фінансування від FASEP (триває близько 4 місяців)
1.  Зацікавлена  компанія  подає  заявку  на  фінансування  проекту  з  його  коротким  описом  до
міністерства економіки та фінансів Франції, де проводиться аналіз проекту з точки зору його
перспективності  для  для  французького  підприємництва.  Також  враховується  наявність
фінансування на реалізацію проекту після завершення ТЕО.
2.  Заявка розглядається на міжміністерському засіданні за поданням міністерства економіки та
фінансів Франції
3.  У  випадку  погодження  заявки,  компанія-заявник  надає  до  міністерства  економіки  та
фінансів  Франції  досьє  проекту:  офіційний  лист  від  української  сторони,  запланований
кошторис  проекту,  листи  підтримки  від  інших  французьких  компаній  цієї  галузі  щодо
перспективності цього проекту для сектору, а також інші документи залежно від проекту.
4.  Досьє розглядається на міжміністерському засіданні  за поданням міністерства економіки та
фінансів франції де приймається остаточне рішення щодо надання фінансування чи відмови.
Країна-бенефіціар  може  також  звернутися  до  міністерства  економіки  та  фінансів  Франції  з
пропозиціями  проектів,  які  потребують  фінансування.  В  свою  чергу  міністерство  передасть
пропозиції  французьким  підприємствам,  які  можуть  бути  потенційно  зацікавлені  в  реалізації
проекту.
Deadline – постійно діюча
 
Міністерство закордонних справ Естонії
http://www.estemb.kiev.ua/ukr
Мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів влади.
Максимальна сума гранту становить 15 000 євро.
Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат
проекту.
Мета  мікрофінансування  —  швидко  реагувати  на  короткострокові
потреби в пріоритетних країнах  і підвищити потенціал  їх урядових  та
муніципальних  установ,  а  також неурядових  організацій  і фондів, що
діють в громадських інтересах.
 
Проекти повинні бути пов’язані з однією з наступних галузей: 
  Освіта
  охорона здоров’я
  мир і стабільність 
  розвиток демократії і верховенство закону
  економічний розвиток
  екологічно сприятливий розвиток
  інформування громадськості та глобальна освіта 
І відповідати загальним цілям розвитку співпраці – 
— становище жінок та забезпечення гендерної рівності 
— поліпшення навколишнього середовища та підвищення рівня екологічної свідомості 
— сприяти втіленню ICT solutions
 
до 15 000 євро
 
постійно діюча
 
Естонська або
англійська
 
НУО, місцеві
органів влади Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
14
Заявник  повинен  подати  свої  проектні  пропозиції  естонською  або  англійською  мовою  до
Посольства Естонії в Україні.
 
Deadline  —  Крайнього  терміну  подачі  заявки  нема.  За  рік  можуть  бути  профінансовані
2 або 3 проекти.
 
ФОНД СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ
http://ukraine.usembassy.gov/democracy-grants.html 
Загальний конкурс проектів
Посольство  США  запрошує  українські  неприбуткові  та  неурядов
організації  взяти  участь  у  конкурсі  проектів  Фонду  сприяння
демократії.  Фонд  підтримує  проекти,  які  сприяють  демократичним
перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні.
Вибір проектів базується на спроможності організацій вказувати на
конкретні досягнення та їхній вплив на певну сферу чи громаду.
Головні вимоги до проектів:
  Гранти  надаються  виключно  українським  організаціям,  що
мають  статус  недержавних  та  неприбуткових.  До  таких
належать:  громадські  організації  (асоціації),  благодійні  фонди
та аналітичні центри.
  Організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії, бути призначеними
або обраними на державні посади.
  Хоча максимальна сума фінансування одного проекту складає 24,000 доларів США, середні
суми грантів становлять від 5,000 до 15,000 доларів США.
  Американські та іноземні організації, а також громадяни інших країн не можуть
претендувати на отримання фінансування за даною програмою.
  Грантові заявки необхідно подавати двома мовами: на англійською та українською.
  Крім даного конкурсу, Посольство США проводить регіональні та тематичні конкурси, де
вимоги до організацій та проектів можуть відрізнятись від даного конкурсу. Слідкуйте за
оголошеннями на веб-сторінці та у місцевих ЗМІ.
  Тривалість проектів не може бути більшою за один рік. Кошти, які були витрачені до початку
або після завершення терміну проекту, не підлягають відшкодуванню.
Тематика проектів.
Заявки мають відповідати одному або декільком тематичним пріоритетам Фонду:
  Права людини — освіта, моніторинг, повідомлення про порушення прав людини: у заявках
необхідно вказати, які прошарки населення будуть цільовими та які види діяльності
заплановані в рамках проекту та після його завершення; 
  Верховенство права та реформа в галузі права: юридичні послуги, юридична освіта
населення та компанії з адвокації, судова підтримка, лобіювання ідеї верховенства права та
діяльність після завершення проекту;
  Підтримка громадських ініціатив: ініціативи, що сприяють подальшому розвитку,
ефективності та самозабезпеченню третього сектора;
  Розвиток виборчої системи: освіта виборців та моніторинг виборів, в тому числі навчальні
програми та інша діяльність, пов’язана з удосконаленням виборчої системи;
  Антикорупційна діяльність та прозорість уряду: освіта та інформування громадськості щодо
даних проблемам;
 
Від 5 000 до
15 000 доларів
 
постійно діюча
 
Українська та
англійська
 
ГО, благодійні
фонди,
аналітичні
центри Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
15
  Запобігання торгівлі людьми: проекти, спрямовані на підвищення обізнаності щодо
проблеми, попередження торгівлі людьми та надання юридичної допомоги;
  Рівність жінок, етнічних та інших меншин: захист, юридична допомога; проекти, спрямовані
на створення асоціацій тощо.
  Економічні реформи: сприяння ініціативам у сфері ринкової економіки, розвиток малого та
середнього бізнесу, реформи в аграрному секторі; підтримка зв’язків між громадськістю та
приватним сектором; лобіювання податкової реформи та інших питань стосовно
підприємницької діяльності;
Надсилайте заявки електронною поштою на адресу KyivDemGrants@state.gov з поміткою “На
загальний конкурс Фонду сприяння демократії”.
Офіс грантових програм: Тел: (044) 521-5044, 
Факс: (044) 521-5575
 
Deadline – постійно діюча
 
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-business.html 
ЄБРР пропонує  гранти  малим  та  середнім  підприємствам  для
зростання їх бізнесу.
ЄБРР  допомогає  підприємствам  залучати  висококваліфікованих
консультантів,  які  здатні  якісно  трансформувати  їх  бізнес,  і  надає
гранти  (безповоротню  фінансову  допомогу)  для  часткової  оплати
послуг  консультантів.  Фінансування  надає  Європейський  Союз  та
країни-донори. Результати проектів, профінансованих ЄБРР, через рік
після  їх  завершення:  26%  українських  малих  і  середніх  підприємств
збільшили  дохід на 45%, 24% — збільшили продуктивність на 30%, 15% – розширили асортимент
продукції, 13% — залучили фінансування в середньому на 630 тис. євро кожне.
Гранти  на проект, що  становить  від 25% до  75%  вартості  консалтингових послуг, не  перевищує
10 000 євро.
Які малі та середні підприємства можуть отримати грант ЄБРР
  Штат — до 250 працівників
  Приватна власність, в якій  більше ніж 50% належить громадянам України
  Період діяльності підприємства не менше двох років
  Гарна ділова репутація
  Позитивна динаміка розвитку та потреба в залученні консультанта
  Сектори:  всі,  крім  фінансового,  страхового,  тютюнового,  ігрового,  міцних  алкогольних
напоїв, військово-промислового.
Deadline – постійно діюча
 
 
10 000 євро
 
постійно діюча
 
Українська
 
Малий та
середній бізнес Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
16
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/international-cooperation/internat-cooperation/minregion
zaproshuye-do-uchasti-u-proekti-programa-rozvitku-munitsipalnoyi-infrastrukturi-ukrayini/ 
Мінрегіон  запрошує  до  участі  у  проекті  «Програма  розвитку
муніципальної інфраструктури України».
3  лютого  поточного  року  прийнято  Закон  України  «Про  ратифікацію
Фінансової  угоди  (проект  «Програма  розвитку  муніципальної
інфраструктури  України»)  між  Україною  та  Європейським
інвестиційним банком».
Фінансовою  угодою  передбачено  залучення  400  млн.  євро  для
модернізації  інфраструктури  житлово-комунального  господарства
України у сферах:
  теплопостачання
  водопостачання та водовідведення
  енергоефективність будівель
  зовнішнє освітлення населених пунктів
  поводження з побутовими відходами.
 
Загальний період погашення позики (з урахуванням пільгового періоду):
  15 років для субпроектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів та поводження з
побутовими відходами;
  22 роки для субпроектів у сфері централізованого  теплопостачання  та енергоефективності
будівель;
  30  років  для  проектів  у  сфері  гарячого  водопостачання,  централізованого  та
нецентралізованого питного водопостачання, водовідведення.
Пільговий період:
  3 роки для субпроектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів та поводження з
побутовими відходами;
  5  років  для  субпроектів  у  сфері  централізованого  теплопостачання  та  енергоефективності
будівель;
  8  років  для  проектів  у  сфері  гарячого  водопостачання,  централізованого  та
нецентралізованого питного водопостачання, водовідведення.
Строки будівництва за субпроектами не можуть перевищувати тривалість пільгового періоду.
Кінцевими  бенефіціарами  частини  позики  можуть  виступати  центральні  та  місцеві  органи
виконавчої  влади,  органи  місцевого  самоврядування,  державні  та  комунальні  підприємства
(включаючи підприємства, державна чи комунальна частка в яких більше 50 відсотків).
Наразі приймаються заявки від потенційних кінцевих бенефіціарів .
Deadline – не вказано
 
 
400 млн. євро
 
не вказано
 
Українська
 
місцеві органи
виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування,
державні та
комунальні
підприємства Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
17
СТАЖУВАННЯ ТА СТИПЕНДІЇ
Ukrainian-British City Club
http://osvita.ua/abroad/higher_school/scholarships/50196/
Навчальна  програма  Leadership  Education  and  Development
(LEAD),  яка  функціонує  під  патронатом  Ukrainian-British  City  Club  і
схвалена Міністерством освіти і науки України, запрошує талановитих
українських  студентів  з  різних  регіонів  країни  провести  14  днів  у
Лондоні, щоб отримати досвід  і розуміння професійного  середовища,
трудової  етики  і  корпоративної  культури  державних  і  приватних
установ Великобританії.
За допомогою серії презентацій, семінарів, кейсів  і групових проектів
учасники  ознайомляться  з роботою державних  та приватних установ
Сполученого  Королівства,  пройдуть  цільове  навчання  в  предметних  областях,  які  корисні  в
державному  секторі  України  (наприклад,  муніципального  управління,  лобіювання  і  управління
проектами), а також отримають можливість налагодження контактів з професіоналами корпорацій,
державними службовцями, студентами і колегами з Великобританії.
Програма також пропонує учасникам нетворкінг випускників і подальше наставництво.
Програма  покриває  основні  витрати:  переліт,  проживання,  харчування,  транспорт,  освітньо-
культурну програму, візу і страховку.
Після  завершення  програми,  учасникам  пропонується  присвятити  час  волонтерській  роботі  або
стажуванню в установах державного сектора України.
Кандидати повинні:
  вчитися або починати навчання в магістратурі в 2016 році,
  спеціалізуватися на бізнес або гуманітарних дисциплінах,
  продемонструвати лідерські якості, успіхи в навчанні, а також активну соціальну залученість
та інтерес до державного сектора
  обов’язково добре володіти англійською мовою.
Процес відбору учасників буде складатися з двох етапів:
  заповнення анкети в Інтернеті
  інтерв’ю по Skype з командою проекту англійською мовою.
Сама програма буде проходити з 9 по 23 липня 2016 року.
Deadline – 27 березня 2016 року.
 
 
Покриття основних витрат
 
27 березня
 
Англійська
 
Українські
студенти Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
18
Уряд Туреччини
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/ 
Turkiye Burslari  (Стипендії Туреччини)  —  стипендіальна  програма
уряду  Туреччини.  У  ній  бере  участь  близько  30  приватних  і
державних університетів, де є програми англійською мовою. Стипендії
надаються  на  навчання  в  бакалавраті,  магістратурі  та  на  програмах
PhD.
Щомісячна стипендія:
  Бакалаврат — 200 доларів США
  Магістратура — 300 доларів США
  Докторська ступінь — 500 доларів США
  Дослідницькі роботи — 1000 доларів США
Повна оплата за навчання
Безкоштовний рік Турецького мовного курсу
Безкоштовне розміщення в державному гуртожиток
Авіаквиток на навчання і назад
Медичне страхування
Вимоги до кандидатів:
  Мати громадянство будь-якої країни, крім Туреччини (Ті, хто має подвійне громадянство або
мали турецьке громадянство раніше не можуть брати участь)
  Чи не бути  зареєстрованим  студентом  в  турецькому університеті на  те академічному рівні,
але який заявник претендує в заявці
  Обмеження за віком до 30 років для магістерських програм
  Обмеження за віком до 35 років для докторських програм
  Мати  принаймні  75%  сукупного  середнього  бала  в  дипломі  або  принаймні  75%  по  будь-
якому національному або міжнародному випускного тестування
  Мати добре здоров’я
Інша інформація:
Ви  можете  подати  заявку  на  отримання  стипендії  тільки  за  однією  з  програм,  запропонованих
Turkiye Burslari, відповідно до Вашого освітою і академічними цілями.
Пам’ятайте, що отримання стипендії від Turkiye Burslari увазі зарахування в університет.
Заявники  будуть  прийняті  в  один  з  університетів,  зазначених  в  онлайн  заявці  на  отримання
стипендії від Turkiye Burslari.
Більшість програм в турецьких університетах викладаються турецькою мовою. але, тим не менш, є
програми з іноземними мовами навчання: англійська, французька, німецька.
Кандидати  на  отримання  стипендії,  які  бажають  навчатися  на  іноземній  мові,  повинні  надати
сертифікат міжнародного іспиту за відповідним мови.
Пам’ятайте,  що  більшість  програм  з  іноземною  мовою  викладання  можуть  вимагати  результатів
проходження  міжнародних  тестувань,  таких,  як  GRE,  GMAT  і  т.п.  Мова  викладання  Ви  можете
дізнатися при заповненні заявки.
Подача заявки на стипендію Türkiye Burslari приймається онлайн і є абсолютно безкоштовним.
Deadline – 31 березня 2016 року.
 
від 200 до 1000
доларів/місяць
 
31 березня
 
Англійська
 
студенти,
бакалаври,
магістри,
аспіранти Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
19
Федеральне міністерство економіки та технологій Німеччини
Товариство з міжнародного співробітництва GIZ GmbH
http://dzentrum.com.ua/
Программа  Федерального  министерства  экономики  и  технологий
Германии по переподготовке управленческих кадров Fit for Partnership
with Germany.
Під  девізом  «Fit  for  Partnership  with  Germany»  проводиться
цілеспрямована  підготовка  керівників  підприємств  і  організацій  для
налагодження  контактів  і  взаємовигідного  економічного
співробітництва  з  підприємствами  Німеччини.  Цільова  аудиторія  –
власники  компаній,  керівники  вищої  і  середньої  ланки  підприємств
країн-партнерів.
Структура стажування
Тривалість  програми  в  Німеччині  становить  один  місяць  і  включає  в
себе три модулі:
  тренінги в економічному освітньому центрі;
  групові відвідування німецьких підприємств;
  особисті ділові контакти.
Учасник Програми отримує можливість:
  стати фахівцем в міжнародному бізнесі, особливо з Німеччиною;
  встановити прямі контакти з німецькими компаніями і знайти надійних партнерів;
  ознайомитись та придбати обладнання, і технології німецьких компаній;
  знайти канали збуту своєї продукції в Німеччині;
  побачити німецьку компанію зсередини;
  стати  частиною  міжнародної  бізнес-спільноти  та  отримати  ексклюзивний  вихід  на  більше
8000 випускників програми з 14 країн-партнерів.
Як правило, група з 20 учасників програми контактує з 60 німецькими підприємствами.
Умови  фінансування:  Стажування  повністю  фінансується  за  рахунок  Уряду  Федеративної
Республіки Німеччина, Федерального міністерства економіки та технологій.
Вимоги  до  учасників:  Наявність  вищої  освіти,  вік  до  45  років,  досвід  роботи  на  управлінській
посаді не менше 1 року.
Мова: англійська (розмовний середній), російська — для топ-менеджерів, стажування для аграріїв.
Як  стати  учасником  програми?  31  березня  2016  року  в  Харкові  пройдуть  відбори  на  2016  —
2017  рр  в  групи  загальною  кооперації  для  всіх  підприємств,  що  мають  зовнішньоекономічний
потенціал, а також галузеві міжнародні групи.
Для участі в програмі необхідно направити: ПІБ, контактні дані, а також назву підприємства, яке
Ви  представляєте  на  e-mail:  biz@dzentrum.com.ua  або  зв’язатися  представниками  програми  за
номером (057) 345-22-95.
Також запрошуємо Вас взяти участь у семінарі «Як зробити бізнес з Німеччиною», який
відбудиться  30  березня  2016  р.  о  9:00  у  приміщенні Юридичної  фірми  ILF за
адресою: м.Харків, вул. Скрипника, 14А.
 
Deadline – 31 березня 2016 року.
 
стажування
 
31 березня
 
Англійська,
російська
 
власники
компаній,
керівники вищої
і середньої
ланки
підприємств Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
20
TLI, NUPS
http://www.tomlantosinstitute.hu/content/call-applications-global-minority-rights-summer-school-2016 
The Tom  Lantos  Institute  (TLI)  і National  University  of  Public
Service  (NUPS)  у  співпраці  з Middlesex  University  London  (MU) і  за
підтримки  угорського  Міністерства  закордонних  справ  і  торгівлі
організують  свою  Четверту  міжнародну  літню  школу  з  прав
меншин  з  особливим  акцентом  на  актуальності  існуючих  правових
методів захисту меншин.
У  літній  школі  для  учасників  з  усього  світу  буде  проведено
обговорення  актуальних  питань,  пов’язаних  з  меншинами  з
провідними  експертами  та  практиками  у  галузі  міжнародного  права,
політології, соціології та історії.
Лекції включають в себе:
  Хто це меншість? Теорія і практика;
  Антидискрімінація: адекватна основа для захисту меншин?
  Міжнародні та регіональні засоби захисту меншин;
  Порівняльні  підходи  до  захисту  меншин:  випадки  Китаю,  Індії,  Угорщині,  Нігерії  та  в
Південній Африці;
  Критична оцінка ООН щодо захисту меншин і Форуму ООН з питань меншин;
  Стратегії  борців  за  права  меншин:  Бесіди  між  активістами  за  права  вихідців  з  Африки,
угорських меншин, ромів і корінних народів. 
Програма  починається  з  попереднього  річного  шкільного  семінару  на  тему  «мігрантів,  біженців,
меншин і міжнародного права» (робоча назва).
Літня школа переслідує такі цілі:
  Критично оцінити міжнародні норми захисту меншин і їх значимості;
  Огляд і порівняння існуючої практики захисту меншин у різних регіонах світу;
  Зрозуміти  і  обговорити  принципову  активність  меншин  і  стратегій  інформаційно-
пропагандистської діяльності громадянського суспільства.
Вартість  участі  складає  150  євро,  яка  охоплює  навчання,  проживання,  харчування  та
культурно-масові заходи.
Фінансова підтримка доступна для 15 учасників.
 
Хто може брати участь?
  Магістри  та  доктори  філософії,  студенти,  які  бажають  придбати  конкурентоспроможну
особисту компетентність;
  Державні  службовці,  викладачі  вищих  навчальних  закладів  та  журналісти  з  пріоритетом
висвітлення  політики  рівності,  прав  меншин,  насліди  етнічних  конфліктів,  а  також
відповідних нормам міжнародного права;
  Члени організацій громадянського суспільства, фахівці-практики;
  Всі, хто зацікавлений в останніх подіях, сучасній теорії та підвищення кваліфікації в галузі
захисту меншин.
 
Deadline — 31 березня 2016 року.
 
стипендія
 
31 березня
 
Англійська
 
громадські діячі,
науковці,
журналісти Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
21
Київська ініціативна група Альпбаха
http://www.alpbach.org/en/scholarships/
Київська  ініціативна  група  Альпбаха  проводить  стипендіальний
конкурс для внутрішньо переміщених осіб на участь у Європейському
Форумі Альпбаха — 2016, який цьогоріч проходитиме з 17 серпня по 2
вересня традиційно у Альпбаху, Австрія.
До участі запрошуються  громадяни України віком від 18 до 30 років,
які  є  студентами  І  —  VI  курсів,  випускниками,  науковцями,
аспірантами,  молодими  спеціалістами,  представниками  громадських
організацій,  та  є  внутрішньо  переміщеними  особами  з  Донецької,
Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, або досі проживають на цих
територіях.
Етапи конкурсу:
  18 лютого — 15 квітня — прийом заявок;
  15 квітня — 5 травня — опрацювання отриманих заявок та визначення учасників, які будуть
запрошеня на співбесіди;
  5 травня — 1 червня — проведення співбесід;
  до 15 червня — визначення переможців стипендіального конкурсу.
Для  участі  у  конкурсі  необхідно  до  15  квітня  надіслати  на  електронну  адресу
kiga.forum.alpbach.network@gmail.com:
  мотиваційний лист за зразком;
  резюме за зразком;
  сканована  довідка  з  місця  навчання,  у  разі  закінчення  навчання  —  сканований  диплом,
довідка з місця роботи (допускається фото високої якості);
  сканована довідка про взятят на облік ВПО (за наявності. У разі відсутності її — пояснення у
довільній формі);
  обовязкове есе на тему: «The  five main «betrayals» and «victories» of post-Maidan Ukraine» (5
головних «зрад» та «перемог»» постмайданівської України).
Есе  повинне  містити  чіткі  5  пунктів  «зрад»  та  5  пунктів  «перемог»,  які  на  Вашу  думку  стали
визначальними для постмайданівської України. Кожен пункт повинен включати аргументи та Ваше
пояснення,  чому  саме цей  пункт  визначає поразку  усього  українського  суспільства,  або навпаки
дозволить побудувати нову країну, шляхом реформування. До  таких пунктів  можуть  відноситись,
наприклад,  «зрада №  2.  Поразка  громадянського  суспільства»,  або  «перемога №  4.  Створення
Національної  поліції».  Ми  заохочуємо  Вас,  якщо  «зради»  та  «перемоги»  будуть  якомога  менш
абстрактними та матимуть безпосередній стосунок до Вашої спеціалізації або сфери діяльності.
Вимоги до есе:
  мова – англійська;
  об’єм – до 3 сторінок формату А4, 12 шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5;
  виключно авторська робота (у разі виявлення плагіату – робота та документи учасника не
розглядаються).
Стипендіат  повинен  мати  дійсний  закордонний  паспорт  з  кінцевим  терміном  дії  мінімум  3  місяці
після  закінчення поїздки  в Австрію на  участь  у Європейському Форумі Альпбаха  з мінімум двома
 
Стипендія
 
15 квітня
 
Англійська
 
ВПО Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
22
чистими сторінками для візи, термін дії якого не повинен перевищувати 10 років. В залежності від
програми та строків перебування розмір стипендії може змінюватися. Стипендія покриває участь в
програмі  ЄФА  –  2016,  навчальні  матеріали,  посібники  для  семінарського  тижня  та  програми
симпозіумів, проживання зі сніданком, добові у розмірі 17 євро на добу, вечері під час прийомів,
транспортні  витрати  з  України  до  Австрії,  екскурсії,  оформлення  Шенгенської  візи,  без  оплати
вартості  консульського  збору  в  посольстві  Австрії,  а  також  поліси  страхування  для  виїзду  за
кордон,  які  покриваються  партнером  Конкурсу  –  страховою  компанією  «Княжа  Вієнна  Іншуранс
Груп».
У разі виникнення питань:
E-mail: d.voyuta@gmail.com;
VK: Київська ініціативна група Альпбаха;
FB: Kyiv Initiative Group Alpbach.
 
Deadline — 15 квітня 2016 року.
 
Бюро освітніх та культурних справ Державного департаменту США 
http://professionalfellows.americancouncils.org/
Професійна  програма  Fellows  (PFP)впроваджується  за  фінансової  підтримки Бюро  освітніх  та
культурних  справ  Державного  департаменту  США.  Програма  PFP  дає  перспективним  молодим
професіоналам  можливість  отримати  практичний  досвід  США  в
політичних питаннях.
Цілі програми:
  Вивчення законодавчих процесів США;
  Підвищення  оцінки  впливу  ролі  громадянського  суспільства  у
формуванні державної політики;
  Створення  партнерських  відносин  між  установами  США  та
Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови, Туреччини і України;
  Формування  механізмів  для  розробки  практичних  рішень  для
вирішення спільних проблем і завдань.
Вимоги до претендентів
Щоб мати право на участь в PFP, заявники повинні:
  Бути  громадянином  Вірменії,  Азербайджану,  Грузії,  Молдови, Туреччини, або  України  та
проживати  на  відповідній  території. Заявники,  які  проживають  за  межами  своїх  країн  не
мають право на участь в Проекті.
  Мати від 25 до 35 років на момент подачі заявки;
  Мати диплом (еквівалент ступеня бакалавра або вище);
  Добре володіти англійською мовою;
  Мати  відповідний  досвід  та  бажання  будувати  кар’єру  в  державному  секторі  і/або
некомерційному секторі (НУО, які займаються питаннями політики);
Інтерактивний додаток: https://ais.americancouncils.org/pfp .
Deadline – 15 квітня 2016 року.
 
 
 
 
стипендія
 
15 квітня
 
Англійська
 
молоді фахівці Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
23
Університет Тарту
www.ut.ee/politicalscience
Магістерські програми у сфері політичних студій на 2016 – 2017.
Університет  Тарту  оголошує  конкурс  для  навчання  за  наступними
магістерськими програмами англійською мовою:
  Демократія та управління: http://ut.ee/democracy
  Міжнародні  відносини  та  регіональні  дослідження:
http://ut.ee/irrs
  Студії Балтійського Регіону: http://ut.ee/baltic
  Дослідження «ЄС та Росії»: http://ut.ee/eurus
Часткові  стипендії  (які  покривають  вартість  навчання)  доступні  для  найкращих  аплікантів  на  всі
програми.  Всі  апліканти  будуть  автоматично  розглядатися  для  виділення  стипендій.  Також  Ви
можете зв’язатися з українськими студентами, які вже навчаються в Університеті Тарту  та почути
інформацію «з перших вуст»:http://www.ut.ee/en/why-choo
Deadline – 15 квітня 2016 року.
 
Фонд Больяско
http://www.bfny.org/ 
Фонд  Больяско  (The  Bogliasko  Foundation)  пропонує  стипендії
художникам,  літераторам,  архітекторам,  хореографам,
акторам,  режисерам  на  реалізацію  творчих  й  дослідницьких
проектів  в  Лігурському  навчальному  центрі  (Liguria  study
center) в Італії.
Кандидати  повинні  працювати  в  одній  із  таких  галузей:  археологія,
архітектура,  танець,  кіно,  історія,  література,  музика,  філософія,
театральне  або  образотворче  мистецтво.  Центр  запрошує  і  тих,  хто
займається науковою роботою.
Стипендія  покриває  вартість  проживання  і  харчування  в  резиденції
навчального центру. Стипендіати також отримають відкритий доступ в
бібліотеки, музеї й інші навчальні центри Генуї.
Поїздка зазвичай триває 1 місяць. Очікується, що під час перебування
в резиденції кандидат закінчить роботу над проектом і презентує його
публіці.
Вимоги до апліканта:
  не бути студентом на час участі в програмі;
  мати досягнення в галузі спеціалізації, що відповідають віку й досвіду кандидата.
Документи:
  онлайн-заявка;
  резюме (3 сторінки);
  3 рекомендаційні листи;
  опис пропонованого проекту;
  приклади робіт, які були опубліковані або представлені публіці протягом останніх 5 років.
Заявки  приймаються  англійською,  італійською,  французькою,  іспанською  або  німецькою  мовою
двічі на рік: до 15 січня і до 15 квітня.
Deadline –15 квітня 2016 року.
 
не вказано
 
15 квітня
 
Англійська
 
Українські
студенти
 
не вказано
 
15 квітня
 
англійська,
італійська,
французька,
іспанська,
німецька
 
художникам,
літераторам,
архітекторам,
хореографам,
акторам,
режисерам Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
24
PASOS
http://pasos.org/15263/ilko-kucheriv-democracy-fellowship-program-opens-calls-for-applications-for
2016/ 
PASOS  оголосив  про  прийом  заявок  на  участь  у  програмі  стипендій
Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва 2016.
PASOS  співпрацює  з  членами  Мережі  з  Фондом  Демократичні
ініціативи та Інститутом громадських справ (Institute of Public Affairs),
щоб  запропонувати  стипендії.  Програма,  стала  можливою  за
фінансової  підтримки  Національного  фонду  підтримки  демократії
(NED),  яка  прагне  допомогти  просуванню  демократичних  практик  в
перехідних демократіях.
До  участі  у  стипендіальній  програмі  запрошуються  фахівці  з
незалежних правозахисних організацій та представники аналітичних центрів з України. В стипендії
можуть взяти участь кандидати з усіх регіонів країни, рекомендується подавати заявку на одну з
чотирьох доступних позицій стипендій.
Стипендії  будуть  зосереджені  на  конкретних  питаннях  демократичних  перетворень,  таких  як
свобода ЗМІ, конституційне право, парламентська демократія, судова система, гендерна рівность,
вивчення  громадської  думки,  виборчі  процеси,  вільні  і  справедливих  вибори,  і  побудова
демократичної обізнаності громадськості. Програма названа на честь Ілька Кучеріва, видного діяча
в українському русі громадянського суспільства, яких помер від раку в 2010 році.
Кучерів був засновником аналітичного центру, який тепер носить його ім’я і особисто вніс великий
внесок  у  просування  демократичних  ідей  в  Україні.  На  початку  1990-х  років,  він  зрозумів
важливість  громадської  думки  для  розвитку  громадянського  суспільства,  і  Демініціативи  були
першою організацією, яка представила результати соціального дослідження для широкої публіки і
навчання журналістів в розумінні опитування громадської думки.
Стипендіати  працюватимуть  протягом  шестимісячного  періоду  проекту  співробітництва  та
наставництва,  і  проведуть  чотири  тижні  в  офісі  сторони,  яка  запрошує.  Стипендії  також  надасть
один-на-один, практичне навчання  з  експертом приймаючої  інституції. Мета полягає  в  тому, щоб
забезпечити можливість  наставництва  для  стипендіата,  а  також  отримати  інтерактивний  досвід  в
демократичних трансформаціях та захисті прав людини.
Інформація про процес подачі заявки: скачати цей файл.
 
Deadline – 19 квітня 2016 року.
 
 
Стипендія
 
19 квітня
 
Англійська
 
правозахисні
організації,
аналітичні
центри Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
25
Уряд КНР
https://issuu.com/mineconomdev/docs/2016_mofcom_scholarship____________
Міністерство  торгівлі  Китайської  народної  республіки  виділило  44
стипендії для магістрів, та аспірантів. Подаватися на стипендії можна
до  30  квітня  2016  року.  Стипендії  надаються  згідно  з  умовами
двосторонньої угоди між Україною та КНР, а також з метою поглибити
співпрацю в галузі освіти.
Обов’язкові умови для відбору учасників програм:
  Українське громадянство;
  Наявність  диплома  бакалавра  при  подачі  на  магістерську
програму та диплома магістра при подачі на докторантуру;
  Вік до 45 років на момент подачі заяви;
  Наявність  відповідного  рівня  китайської  мови  (HSK  4  рівень,
вище 180 балів) або англійської мови (IETS – 6,0 і вище);
  Державні службовці, працівники університетів, дослідницьких інститутів, ЗМІ.
Документи потрібно надіслати  у 2  копіях  у письмовій формі:  одну  копію  – на  адресу Посольства
Китаю  в  Україні,  другий  екземпляр  слід  адресувати  Олені  Трегуб,  Департамент  координації
міжнародних програм МЕРТу, вул. Грушевського 12/2, м. Київ.
 
Deadline – 30 квітня 2016 року.
 
Німецький Бундестаґ
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/07/jaehrliche__Stipendien/IPS.html
Міжнародна парламентська Стипендія (IPS) 2017
Німецький  Бундестаґ  разом  з  Вільним  університетом  Берліна,
Гумбольдтським  університетом  Берліна,  а  також  Технічним
університетом  Берліна  щороку  надають  120  стипендій  для  молодих
випускників вищих навчальних закладів, представників 41 нації.
У  2017  році  в  рамках Міжнародної  парламентської   стипендії  молоді
українці  також  отримають  можливість  пройти  стажування  в
Німецькому Бундестазі, яке триватиме п’ять місяців.
Міжнародна  парламентська  стипендія  є  ініціативою  міжнародної
співпраці  парламентів  різних  країн.  Програма  розрахована  на
претендентів віком до 30 років, що цікавляться політикою  і прагнуть
реалізувати  себе  у  публічній  сфері  (парламент,  уряд,  партії,  медіа,  вищі  навчальні  заклади,
спілки).  Передумовами  участі  серед  іншого  є  завершена  вища  освіта  та  дуже  добре  володіння
німецькою мовою.
Стипендіати Бундестагу перебуватимуть у Німеччині з 1 березня по 31 липня 2017 року. Стипендія
включає щомісячну  грошову  допомогу  в  розмірі  500  євро,  безкоштовне  проживання  в  Берліні,  а
також  страхування  на  випадок  хвороби,  від  нещасного  випадку  та  страхування  цивільної
відповідальності.  Окрім  того  будуть  відшкодовані  кошти  на  поїздку  до/з  Берліна. Детальнішу
інформацію,  а  також  формуляри  заявок  Ви  знайдете  на  веб-сторінці  Німецького  Бундестаг  у
 
Стипендія
 
30 квітня
 
Англійська,
китайська
 
студенти,
державні
службовці,
працівники
університетів,
журналісти.
 
стипендія,
стажування
 
30 червня
 
Німецька
 
випусткники
вищих
навчальних
закладів Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
26
www.bundestag.de/ips, починаючи з квітня. Кінцевий термін подання заявок на участь у програмі —
 30  червня  2016  року.  Якщо  у  Вас  виникатимуть  питання  щодо  парламентської  стипендії,
звертайтесь  до  Посольства  Німеччини  за  телефоном:  +38 (044)  247  68  12  або  мейлом  pol-
31@kiew.diplo.de, відповідальна особа — Оксана Ковальчук.
Deadline – 30 червня 2016 року.
 
Програми імені Фулбрайта
https://www.coleurope.eu/admissions-apply-online 
Галузі спеціалізації:
  гуманітарні,
  соціальні,
  точні,
  технічні
  природничі дисципліни
Умови гранту:
  оплата навчання в університеті
  щомісячна стипендія
  медичне страхування
  квиток в обидва боки
 
Fulbright Graduate Student Program
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html 
Навчання  в  американських  університетах  від  одного  до  двох
років  на  здобуття  ступеня  магістра.  У  конкурсі  можуть  брати
участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ.
Післядипломна освіта в США (graduate studies) є поєднанням навчання
з  індивідуальною  дослідницькою  працею.  Система  цього  рівня  освіти
передбачає  широкий  спектр  можливостей:  здобуття  магістерського
ступеня  (master’s  program);  навчання  за  суміжною  спеціальністю;
річне/півторарічне  навчання  без  отримання  диплому  з  метою
поглиблення  знань  з  певної  наукової  дисципліни  (non-degree  study
program);  підготовка  до  кваліфікаційних  іспитів  і  вступу  до
аспірантури (doctorate program).
 
Вимоги до кандидатів:
  мати українське громадянство та проживати в Україні
  володіти  англійською  мовою  на  рівні  достатньому  для  професійного  спілкування  в
англомовному академічному середовищі
  мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (у серпні 2016 р.)
  повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи
J-1, яку отримують учасники програм обмінів
Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення:
Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект документів, до якого
входять:
  [анкета]
  обов’язкові додаткові форми
  три рекомендаційні листи
  копії  всіх  документів  про  вищу  освіту,  які  свідчать  про  отриману  кваліфікацію,  ступінь  чи
звання (дипломи з додатками, сертифікати тощо)/ або копія залікової книжки для студентів
3-6-х курсів, які ще не отримали диплом на момент конкурсу
 
не вказано
 
16 травня
 
Англійська
 
студенти
старших курсів,
випускники ВНЗ
 Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
27
  портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків)
Deadline – 16 травня щороку.
 
 
 
Fulbright Scholar Program
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html 
Проведення  досліджень  в  університетах, наукових  та
дослідницьких  інституціях США на період від  трьох  до дев’яти
місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати  та доктори наук;
діячі  культури,  фахівці  з  бібліотекарства,  журналісти  та  юристи;
дослідники  без  наукового  ступеня  з  досвідом  роботи  не  менше  п’яти
років  та  аспіранти  або  здобувачі  напередодні  захисту,  які  отримають
науковий ступінь до початку гранту (1 вересня 2016 року).
Кандидати,  які  активно  займаються  дослідницькою  роботою  у  таких
галузях,  як  політологія,  державне  управління,  зокрема  розбудова
демократії та громадянського суспільства, мають можливість вибирати
Інститут  Кеннана  у  Вашингтоні  як  місце  проведення  досліджень.
Стажування  триває  6  місяців  і  розпочинається  з  1  вересня  або  1
березня.
Умови гранту:
Тривалість  гранту  –  3-9  місяців.  Програма  дає  унікальну  можливість  провести  дослідження  та
досягнути поставлені наукові цілі, побачити чим дихає сві
т, які нові відкриття та доробки існують у певних галузях у США, встановити професійні контакти з
американськими колегами і через Світову спільноту фулбрайтівців, з науковцями з інших країн.
Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення:
Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект документів, до якого
входять:
  [анкета] з прикріпленим описом проекту наукових досліджень та бібліографією до нього
  curriculum vitae
  три рекомендаційні листи
  лист-запрошення (якщо є)
Опис  проекту  наукових  досліджень  та  curriculum  vitae  подають англійською  та  українською
мовами.
Deadline – 15 жовтня щороку.
 
 
не вказано
 
15 жовтня
 
Українська,
англійська
 
кандидати та
доктори наук,
діячі культури,
фахівці з
бібліотекарства,
журналісти та
юристи;
дослідники Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
28
Центр культурного менеджменту (Львів)
http://www.kultura.org.ua/?p=1058  
Центр  культурного  менеджменту  (Львів)  за  фінансування
Національного  фонду  підтримки  демократії
(National Endowment for Democracy,NED, США)
з 1 жовтня 2015 року  розпочинають  в  Україні  річну  Програму
національних  обмінів,  зорієнтовану  на  активних  громадян,  для  яких
інтенсивна співпраця та конструктивний діалог між різними регіонами
України – сходом, заходом, центром, півднем  і північчю – є важливою
складовою розвитку країни.
Програма  покликана  сприяти  всебічній  співпраці  соціально-активних  громадян,
насамперед молоді, на міжрегіональному рівні через:
  творче і терпиме переосмислення розмаїтої історичної та культурної спадщини;
  аналіз та переосмислення своєї індивідуальної та регіональної ідентичності;
  розвінчування навіяних пропагандою стереотипів;
  порозуміння і протистояння пропагандистським кліше;
  контакти між людьми;
  обміни досвідом, відчуттями, переживаннями, поглядами;
  спільні обговорення стратегії розвитку країни.
До участі в програмі запрошуємо:
  молодіжних  лідерів,  активістів,  які  хочуть  поділитися  своїми  думками  та  ідеями  зі  своїми
ровесниками в інших географічно-протилежних областях;
  громадських та культурних діячів, соціально активних людей, митців, журналістів, вчителів,
викладачів, підприємців та усіх, хто має чим поділитися.
Програма національних обмінів не має вікових обмежень – основним критерієм відбору буде якість
пропонованих проектів та їх потенційний вплив на переосмислення подій в країні.
Приклади можливих форматів (перелік неповний):
  Зустрічі,  дискусії  у  студентських  клубах,  коворкінгах,  прес-клубах,  конференц-залах,
бібліотеках.
  Фотовиставки,  презентації  блогів,  книжок,  відеофільмів  про  важливі  для  країни  спільні  і
спірні теми.
  Спільні журналістські міжрегіональні програми, публікації, серії інтерв’ю.
  Модеровані  дискусії  на  тему  особистої  та  регіональної  ідентичності  мешканців  східних  та
західних  областей  України,  героїв/взірців  для  наслідування,  як  ці  герої  формують  нашу
ідентичність та поведінку.
Усі  учасники  програми  мають  бути  зареєстрованими  користувачами Платформи  національних
обмінів, де вони матимуть змогу анонсувати заплановані події та підсумовувати їх результати.
Обміни передбачають:
  підготовчий/адаптаційний період учасників по приїзді (2 дні), для неформальних зустрічей з
колегами  та  друзями  з  метою  обміну  інформацією  та  думками,  обговорення  запланованих
заходів;
  реалізація запланованої програми візиту (1-3 дні);
 
до 7 000 грн.
 
1 вересня
 
Українська
 
молодь Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
29
  підсумування  програми  візиту  із  колегами,  друзями,  місцевою  громадою  (1-2  дні)  –
обговорення представленої програми, розбіжностей/подібностей у поглядах  і трактуваннях,
можливостей подальших дій.
Бюджет програми передбачає фінансову підтримку 50 обмінам  тривалістю 5-7 днів. Максимальна
сума гранту на здійснення обміну – 7000 грн., що може включати витрати на дорогу, проживання,
харчування, кошти на реалізацію пропонованих проектів, гонорар.
Заявку  на  участь  у  Програмі просимо  надсилати  у  будь-який  час  до  1  вересня  2016 року  на
адресу obminy@kultura.org.ua
 
Deadline – 1 вересня 2016 року.
 
Стипендії і гранти для жінок по всьому світу
http://seedgrant.wnisef.org/uk
1. Великобританія
Бізнес-школа Лондона пропонує 8 стипендій для жінок на MBA.
  Подавати заявку на www.london.edu 
2. Різні країни
Грант  Amelia  Earhart  Fellowship  розрахований  на  жінок  будь-якої
національності,  які  навчаються  в  аспірантурі  і  займаються
аерокосмічною  інженерією.  Фінансування  проекту  може  досягати  10
000 $.
  Подавати заявку через www.zonta.org 
Deadline – 15 листопада 2016 року.
3. Німеччина
Стипендія Scholarship  for Women  in Business  створена  для  дівчат,  які
хочуть  навчатися  за  програмою  HHL’s  part-time  MBA.  Лейпцизький
університет  HHL  надає  можливість  для  осіб  з  будь-якими  ступенями
освіти,  у  яких  є  сильна  мотивація,  академічні  успіхи  і  володіють
німецькою мовою, отримати грант в розмірі € 7 750 і 25% від вартості навчання.
  Подати заявку: www.study.hhl.de, пройти вступний тест, заповнити анкету.
4. Іспанія
FORTE  —  Women  in  Business  Scholarship  створена  Школою  Бізнесу  Барселони  для  підтримки
початківців вчених жінок, які проявили себе в навчанні та своїх дослідженнях. Стипендія покриває
50% від вартості освіти, медичну страховку та транспортні витрати. Кандидати будуть відбиратися
за особистісними характеристиками, представленими в резюме і мотиваційному листі. Приймальна
комісія відбирає цілеспрямованих студенток з наявними лідерскими якостями.
  Подати заявку: http://global-business-school.org/info/admissions/apply-online/ 
5. Канада
Стипендія  International  Peace  Scholarship, що  виділяється  міжнародним фондом  P.E.O  в  розмірі  $
10000  частково  покриває  витрати  на  навчання  жінкам  на  будь-якій  магістерській  програмі  в
університетах  Канади.  Щоб  отримати  стипендію,  необхідно  бути  зарахованим  на  будь-яку
магістерську програму  і надати підтвердження фінансової неспроможності,  так як саме фінансова
скрута кандидата — головне, на що звертає увагу приймальна комісія.
 
У більшості
випадків крім
безкоштовного
навчання, ще
платять
стипендію і
надають
проживання +
харчування.
 
постійно діючі
 
Англійська,
німецька,
іспанська,
японська
 
Жінки

Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
30
  Подати заявку: https://portal.peointernational.org/Projects/Ips/Eligibility/Unavailable.aspx 
Deadline – 1 грудня.
6. США
Стипендія надається американською жіночою асоціацією American Assoiation of University Women, і її розмір залежить від типу програми: для магістратури — $ 18 000, для аспірантури — $ 20 000, для пост-дока  —  $  30  000. Стипендія  доступна  тільки  для  дівчат  і жінок, що  поступають  у  будь-який американський  університет  і  не  мають  американського  громадянства.  Для  отримання  стипендії необхідно  заповнити  заявку  в  електронному  вигляді,  прикріпивши  всі  необхідні  документи.  В першу  чергу  приймальна  комісія  звертає  увагу  на  хорошу  успішність  і  попередню  діяльність  в сфері  захисту прав дівчат  та жінок. Стипендія передбачає  оплату навчання на  один академічний рік, але студентки магістратури мають можливість продовжити фінансування також і на другий рік навчання.
Подати заявку: aauw@act.org 
Deadline – 1 грудня.
7. Швейцарія
Грант  Nestlé  Scholarship  for  Women  в  розмірі  25000  швейцарських  франків  значно  скорочує
витрати на отримання MBA в Швейцарії для жінок. Приймальна комісія звертає увагу на володіння
іноземними  мовами,  наявність  робочого  досвіду  та  рекомендацій,  результати  GMAT,  а  також  на
ваше есе.
  Подати заявку на сайті http://www.mba-exchange.com/imd/ads-c/login.php, а після необхідно
відправити документи на mbafinance@imd.org
Deadline – 30 вересня.
8. Японія
JAUW  International  Fellowship  Program  —  програма  для  жінок,  які  хочуть  вчитися  або  провести
дослідження в одному з університетів Японії. Сума гранту — від 700 000 до 1 000 000 йен — можна
використовувати  на  покриття  вартості  освіти,  фінансування  дослідження,  витрати  на  житло  або
переліт до Японії і т.д. Щоб стати частиною програми, вам потрібно мати диплом магістра або вищу
освіту в будь-якій області і працювати, або ж вчитися в аспірантурі. Так само потрібно пояснити, як саме  навчання  в  Японії  допоможе  вам  і  вашій  країні  після  вашого  повернення.  Домовлятися  з
університетом  про  навчання  або  проведення  дослідження  потрібно  окремо,  програма  цього  не
передбачає.  Щоб  подати  заявку,  вам  потрібно  заповнити  4  форми  з  цього  сайта
http://jauw.org/english/fellowship.html і відправити їх поштою.
 
Deadline – 31 березня.
 
 
 Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
31
ЮНИСЕФ
http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html 
Програма стажувань в ЮНІСЕФ дозволяє студентам отримати
практичний досвід роботи в штаб квартирі організації або її
регіональних підрозділах.
Стажери необхідні в таких областях, як:
  Social and Economic Policy
  Gender Equality
  Human Rights
  Adolescent Development
  Monitoring and Evaluation
  Planning
  Communication for Development
  Public-sector Alliances & Resource Mobilization
  Emergency Programme
  Water, Sanitation and Hygiene
  Health
  Nutrition
  HIV/AIDS
  Child Protection
  Education
  Finance and Administration
  Supply/Logistics
  Information Communication Technology
  Human Resources
 
Вимоги до кандидатів:
  бути випускником вузу і студентів як мінімум 3-го курсу;
  добре пладеть англійською, французькою або іспанською, а також мовою регіонального
офісу, в який ви подаєте заявку; список всіх офісів можна знайти на сайті ЮНІСЕФ;
  мати гарну успішність;
  додатковим бонусом буде наявність досвіду роботи в подібній сфері.
Подати заявку можна протягом всього року на сайті, приклавши до неї CV.
Deadline – протягом 2016 року.
 
 

Стажування 
2016 рік
 
Українська,
англійська
 
студенти Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
32
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)
http://seedgrant.wnisef.org/uk
Seed  Grant,  стипендійна  програма  від  Western  NIS  Enterprise  Fund
(WNISEF)  для  студентів  бізнес-шкіл,  склала  рейтинг
50 найпрестижніших програм МВА в США на основі даних U.S. News за
2015  рік.  Усі  університети  у  списку  входять  у  перелік  закладів,
навчання у яких може профінансувати Seed Grant.
Кожен  університет  у  рейтингу  представлений  за  кількома
характеристиками:  ціна  навчання,  відсоток  зарахованих  абітурієнтів, кількість студентів, а також середній бал GMAT, потрібний для вступу.
Детальну інформацію про кожну МВА-програму та умови навчання можна отримати, натиснувши на
назву відповідного університету.
Seed Grant надає стипендію після зарахування студента до університету.
Deadline – постійно діюча.
 
Фонд імені Фріца Тіссена
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/types-of-support/stipends/?L=1 
Фонд  імені Фріца  Тіссена  надає  стипендії  молодим  науковцям на  проведення  досліджень  у  вищих  навчальних  закладах  та некомерційних  організаціях  на  території  Німеччини.  Фонд  заохочує двостороннє  наукове  співробітництво  із  залученням  німецьких  та закордонних університетів.
Стипендія охоплює цілий ряд  гуманітарних, соціальних  і природничих наук,  серед  яких:  історія,  лінгвістика,  філософія,  економіка,
соціологія, політологія, міжнародні відносини, медицина та ін.
Розмір  стипендії  становить  1700  євро  на  місяць,  ця  сума  не  оподатковується.  Особисті  доходи
стипендіатів з інших джерел не повинні перевищувати 500 євро на місяць.
Вимоги:
Стипендія  надається  іноземним  науковцям,  які  мають  ступінь  PhD  (чи  еквівалент),  здобутий  не
раніше, ніж 2 роки тому.
Фонд не фінансує написання кандидатських чи докторських дисертацій. Пропонований кандидатом
проект дослідження має мати чіткий робочий план на терміни виконання.
Документи:
Заявку  на  стипендію  для  кандидата  повинен  подати  університет  або  некомерційна  організація.
Пакет документів повинен містити:
  заповнену і підписану аплікаційну форму
  резюме
  детальний опис пропонованого наукового дослідження
 
До 100 000
доларів
 
постійно діюча
 
Англійська
 
Студенти
бізнес-шкіл
 
1700 євро
на місяць
 
постійно діюча
 
Англійська
 
Науковці Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
33
  документ, що  підтверджує факт  згоди  німецького  університету  чи  науково-дослідницького
центру на проведення дослідження
  список запланованих витрат
Документи потрібно надіслати поштою на адресу:  Fritz Thyssen Foundation, Apostelnkloster 13-15,
50672 Cologne, Germany. Контакти: E-mail: fts@fritz-thyssen-stiftung.de
Deadline – постійно діюча.
The Swedish International Development Cooperation Agency SIDA
http://www.privatesectordevelopment.se/ 
Шведська програма професійного росту і розвитку для громадян
України, Грузії, Молдови, Албанії та Косова.
3 тижні в Швеції + 1 тиждень улітку в одній з країн-учасниць.
Програма  стратегічного  управління  бізнесом  (SBM)  призначена  для
бізнес-лідерів  з  малих  і  середніх  підприємств,  які  мають  високу
мотивацію для розвитку і розширення власного бізнесу. 
Програма  для  стратегій  зростання  приватного  сектора  (PSGs)
призначена для професіоналів високого рівня  з національних  органів
влади, державних установ і комерційних об’єднань. Заявники, а також їхні  організації  повинні  мати  мандат  на  розробку  і  сприяти  сталому розвитку приватного сектора в своїй країні.
Deadline – 2 травня 2016 року.
Стипендіальная програма Тіля 
http://www.thielfellowship.org/ 
Стипендіальна  програма  Тіля  (The  Thiel  Fellowship)  допомагає молодим  й  креативним  підприємцям  втілити  найбільш  амбітні  ідеї  в
життя. Щороку 20 стипендіатів отримують гранти і протягом двох років під  керівництвом  менторів  працюють  над  власним  проектами  та
обмінюються досвідом з колегами.
Розмір  гранту  –  100  000  доларів,  які  можуть  бути  використані  на реалізацію проекту та поточні витрати.
Кандидат  повинен  запропонувати  інноваційну  ідею,  мати  не  більше  19  років  і  добре  володіти
англійською мовою. Заохочуються проекти, що стосуються таких сфер як біотехнології, синтетична
біологія,  штучний  інтелект,  інформатика  та  комунікаційні  технології,  повітряний  і  космічний
простір,  нейротехнології,  нанотехнології, медичне  обладнання.Закордонні  учасники  заохочуються
до переїзду до Сан-Франциско і самостійно займаються отриманням візи США.
Deadline – до 31 грудня щороку.
  
99% витрат
оплачується
приймаючою
стороною
 
2 травня
 
Англійська
 
Власники
бізнесу,
керівники вищої
та середньої
ланки, голови
НУО
 
100 000 доларів
 
постійно діюча
 
Англійська
 
Молоді
підприємці Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
 
www.compet.kh.gov.ua
 
34
 
Розсилка проводиться за підтримки:
  Центру розвитку місцевого самоврядування
   (Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області)
  Центру регіонального розвитку
   (Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова)
  Центру регіонального розвитку інформаційних технологій
   (Харківського національного університету радіоелектроніки)
 
Департаментом  в  щотижневому  режимі  проводиться  розсилка  електронного
інформаційного дайджесту з повідомленнями про гранти, стипендії, проекти та програми
міжнародної  технічної  допомоги.  Актуальну  інформацію  та  заявку  на  підключення  до
розсилки можна знайти на офіційному веб-сайті Департаменту в розділі “ГРАНТИ”