Нормативно — правовые акты

750_300_1583

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки»
Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Указ Президента України «Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи»

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ ТА ДОЗВОЛІВ

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
Постанова Кабінету Міністрів України «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Закон України « Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Господарський кодекс України
Закон України « Про господарські товариства
Цивільний кодекс України
Митний кодекс України
Земельний кодекс України
Лісовий кодекс України
Закон України « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
Закон України « Про угоди про розподіл продукції
Закон України « Про сільськогосподарську кооперацію
Закон України « Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
Закон України « Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України « Про фермерське господарство

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Закон України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

ІНВЕСТИЦІЇ

Закон України « Про режим іноземного інвестування

Закон України « Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць

ТРУДОВІ ПИТАННЯ

Кодекс законів про працю України
Закон України « Про охорону праці
Закон України «Про електронний цифровий підпис

Закон України « Про пенсійне забезпечення
Закон України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні
Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Закон України « Про концесії
Закон України « Про захист прав споживачів
Закон України « Про зовнішньоекономічну діяльність

СПЛАТА ПОДАТКІВ

Податковий кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів (Форми N 2-ОПП, 4-ОПП, 4-УРП, 14-ОПП, 12-ОПП, 7-ОПП, 16-ОПП, 11-ОПП, 6-ОПП, 1-ВПП, 2-ВПП, 15-ОПП, 8-ОПП, 24-ОПП, 25-ОПП, 26-ОПП, 27-ОПП, 22-ОПП, 10-ОПП, 28-ОПП, 23-ОПП, 18-ОПП, 19-ОПП, 17-ОПП)
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку товарів власного виробництва, 80 відсотків прибутку підприємств від продажу яких на митній території України звільняється від оподаткування
Наказ Державної податкової адміністрації України « Про подання електронної податкової звітності
Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.11 № 1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку «
Наказ Міністерства фінансів України від 20.12.11 № 1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік»