Нормативно — правовые акты

750_300_1583

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки»
Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Указ Президента України «Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи»

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ ТА ДОЗВОЛІВ

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
Постанова Кабінету Міністрів України «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Закон України « Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Господарський кодекс України
Закон України « Про господарські товариства
Цивільний кодекс України
Митний кодекс України
Земельний кодекс України
Лісовий кодекс України
Закон України « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
Закон України « Про угоди про розподіл продукції
Закон України « Про сільськогосподарську кооперацію
Закон України « Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
Закон України « Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України « Про фермерське господарство

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Закон України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

ІНВЕСТИЦІЇ

Закон України « Про режим іноземного інвестування

Закон України « Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць

ТРУДОВІ ПИТАННЯ

Кодекс законів про працю України
Закон України « Про охорону праці
Закон України «Про електронний цифровий підпис

Закон України « Про пенсійне забезпечення
Закон України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні
Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Закон України « Про концесії
Закон України « Про захист прав споживачів
Закон України « Про зовнішньоекономічну діяльність

СПЛАТА ПОДАТКІВ

Податковий кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів (Форми N 2-ОПП, 4-ОПП, 4-УРП, 14-ОПП, 12-ОПП, 7-ОПП, 16-ОПП, 11-ОПП, 6-ОПП, 1-ВПП, 2-ВПП, 15-ОПП, 8-ОПП, 24-ОПП, 25-ОПП, 26-ОПП, 27-ОПП, 22-ОПП, 10-ОПП, 28-ОПП, 23-ОПП, 18-ОПП, 19-ОПП, 17-ОПП)
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку товарів власного виробництва, 80 відсотків прибутку підприємств від продажу яких на митній території України звільняється від оподаткування
Наказ Державної податкової адміністрації України « Про подання електронної податкової звітності
Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.11 № 1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку «
Наказ Міністерства фінансів України від 20.12.11 № 1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік»

essay writing service pay for essay custom academic writing dissertation writing essay writing service paper writing service do my essay essay writing australia essay writer online writing paper buy essay essay writing essay writing service uk custom writing academic paper paper writer essay writing service do my essay
outsourcing provider most customizable ecommerce platform most popular ecommerce most popular ecommerce platforms most popular ecommerce platforms 2015 most popular ecommerce sites most popular ecommerce software most popular ecommerce software 2015 most popular shopping cart platforms most secure ecommerce platform
help with papers
Richard Rodgers Authentic Jersey